Dystonia wegetatywna-naczyniowa (VVD) - objawy i leczenie

Co to jest dystonia wegetatywna-naczyniowa (VVD)? Przyczyny, diagnoza i metody leczenia zostały omówione w artykule przez dr Patrinę A.V., neurologa z 14-letnim doświadczeniem.

Definicja choroby Przyczyny choroby

Uwaga edytora: Dystonia wegetatywna-naczyniowa (VVD) to nieaktualna diagnoza, która nie istnieje w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Dysfunkcja autonomicznego układu nerwowego sama w sobie nie jest chorobą. Objawy, często diagnozowane za pomocą VVD, wskazują na spektrum chorób, które wymagają dodatkowej diagnozy w celu wykrycia. Niektóre z tych chorób - nerwica, ataki paniki, zaburzenia lękowo-depresyjne - są związane z problemami psychicznymi. Bardziej poprawnym i nowoczesnym terminem określającym część zaburzeń związanych z VVD jest „autonomiczna dysfunkcja układu nerwowego somatoform”. Ta diagnoza trafia do ICD-10 pod kodem F 45.3.

Autonomiczny (autonomiczny) układ nerwowy (BCH) jest częścią układu nerwowego organizmu, który kontroluje aktywność narządów wewnętrznych i metabolizm w całym ciele. Znajduje się w korze i pniu mózgu, podwzgórzu, rdzeniu kręgowym i składa się z oddziałów obwodowych. Każda patologia tych struktur, a także naruszenie relacji z BCH, może powodować zaburzenia autonomiczne. [1]

Dystonia wegetatywno-naczyniowa (VVD) to zespół prezentowany w postaci różnych zaburzeń funkcji autonomicznych związanych z zaburzeniem regulacji neurogennej i wynikającym z braku równowagi w tonicznej aktywności współczulnego i przywspółczulnego podziału ANS. [3]

Dystonia wegetatywna objawia się zaburzeniami czynnościowymi, ale są one spowodowane zaburzeniami subkomórkowymi. [5]

Zaburzenie to może wystąpić u osób w różnym wieku, ale występuje głównie u młodych ludzi. [5]

VVD jest zaburzeniem o wielu przyczynach, które może działać jako osobna pierwotna choroba, ale częściej jest to wtórna patologia, objawiająca się na tle istniejących chorób somatycznych i neurologicznych. [15] Czynniki występowania VVD dzieli się na predyspozycje i przyczyny.

Czynniki powodujące:

 • Psychogenne [5] - ostre i przewlekłe stresy psycho-emocjonalne oraz inne zaburzenia psychiczne i neurotyczne [3], które są głównymi prekursorami (predyktorami) choroby. [10] VVD jest w istocie nadmierną wegetatywną reakcją na stres. [9] Często zaburzeniom psychicznym - depresji zespołu lękowego - towarzyszą objawy wegetatywne równoległe z objawami psychicznymi: u niektórych pacjentów dominują zaburzenia psychiczne, u innych na pierwszy plan wysuwają się skargi somatyczne, co utrudnia diagnozę. [10]
 • Fizyczne - nadmierne zmęczenie, udar słoneczny (hiperinsolacja), promieniowanie jonizujące, ekspozycja na podwyższoną temperaturę, wibracje. Często wpływ czynników fizycznych wiąże się z wykonywaniem obowiązków zawodowych, następnie są one pozycjonowane jako czynniki szkodliwości zawodowej [1], które mogą powodować lub pogarszać obraz kliniczny dystonii wegetatywno-naczyniowej. W takim przypadku istnieją ograniczenia w dostępie do pracy z tymi czynnikami (zarządzenie Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej z 2011 r. Nr 302).
 • Chemiczne - przewlekłe zatrucie, nadużywanie alkoholu, nikotyny, przypraw i innych substancji psychoaktywnych. [5] Manifestacje VVD mogą być również związane z działaniami niepożądanymi niektórych leków: leków przeciwdepresyjnych o działaniu aktywującym, leków rozszerzających oskrzela, lewodopy oraz leków zawierających efedrynę i kofeinę. [10] Po ich wycofaniu następuje regresja objawów IRR.
 • Dyshormonalne - etapy restrukturyzacji hormonalnej: okres dojrzewania, menopauza [3], ciąża, zaburzenia dwuwymiarowe [5], kontrola urodzeń z okresami odstawienia. [10]
 • Zakaźne - ostre i przewlekłe zakażenia górnych dróg oddechowych, układu moczowo-płciowego, choroby zakaźne układu nerwowego (zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu i inne). [5]
 • Inne choroby mózgu - choroba Parkinsona, encefalopatia krążeniowa (DEP), konsekwencje urazowego uszkodzenia mózgu i inne. [3]
 • Inne choroby somatyczne - zapalenie żołądka, zapalenie trzustki, nadciśnienie, cukrzyca, nadczynność tarczycy. [1]

Czynniki predysponujące:

 • Dziedziczno-konstytucyjne cechy ciała - choroba występuje w dzieciństwie lub w wieku dojrzewania, z czasem zaburzenie to jest kompensowane, ale przywrócenie upośledzonych funkcji jest niestabilne, więc sytuację łatwo zdestabilizują niekorzystne czynniki. [10]
 • Cechy osobowości [5] - zwiększona koncentracja uwagi na odczuciach somatycznych (cielesnych), które są postrzegane jako przejaw choroby, co z kolei wyzwala patologiczny mechanizm reakcji psycho-wegetatywnej. [6]
 • Niekorzystne warunki społeczno-ekonomiczne - stan środowiska jako całości, niski poziom życia, kryzys gospodarczy w kraju, warunki mieszkaniowe dla osób fizycznych, kultura żywności (zaangażowanie w fast food, tańsza produkcja żywności dzięki wykorzystaniu surowców naturalnych), kultura sportowa (pomimo aktywnej budowy sportu kompleksy, ale nie następuje pełna integracja sportu w codziennym życiu ludności). [5] Mówimy również o klimacie w centralnej części Rosji z deficytem promieniowania ultrafioletowego w zimnych porach roku, co prowadzi do zaostrzenia wielu chorób przewlekłych w okresie jesienno-wiosennym, w tym VSD. [1]
 • Patologie okresu okołoporodowego (prenatalne) - zakażenia i zatrucia wewnątrzmaciczne, konflikty resuscytacyjne, niedotlenienie wewnątrzmaciczne (głód tlenu), gestoza matczyna, niewydolność płodowo-łożyskowa i inne. [6]

Myasischev V.N., wybitny domowy psychoterapeuta, uważa, że ​​VVD rozwija się w wyniku wpływu zaburzeń psycho-emocjonalnych na istniejące anomalie autonomiczne. [trzynaście]

Choroba może również występować u zdrowych ludzi jako przejściowa (tymczasowa) reakcja psychofizjologiczna na każdą nadzwyczajną, ekstremalną sytuację. [10]

Objawy dystonii wegetatywno-naczyniowej

VVD charakteryzuje się manifestacją kompleksów objawowych współczulnych, przywspółczulnych lub mieszanych. [1] Przewaga tonu współczulnej części BCH (sympathicotonia) wyraża się w tachykardii, bladości skóry, podwyższonym ciśnieniu krwi, osłabionych skurczach ściany jelita (perystaltyka), rozszerzonej źrenicy, dreszczach, poczuciu strachu i niepokoju. [2] Nadczynności oddziału przywspółczulnego (wagotonia) towarzyszy spowolnienie bicia serca (bradykardia), trudności w oddychaniu, zaczerwienienie twarzy, pocenie się, zwiększone wydzielanie śliny, obniżone ciśnienie krwi, podrażnienie (dyskinezy) jelit. [2]

Dystonia wegetatywno-naczyniowa. Objawy, leczenie, zaostrzenie u dorosłych

Dystonia naczyniowo-naczyniowa jest dość powszechną chorobą wśród pacjentów w różnym wieku. Kobiety cierpią na zaburzenie kilka razy częściej. Objawy u dorosłych mogą pojawić się nagle, ale często choroba postępuje stopniowo, a osoba nie jest świadoma jej rozwoju.

Powody VSD

VVD jest chorobą, która rozwija się w wyniku nieprawidłowego działania autonomicznego układu nerwowego. System ten reguluje procesy metaboliczne i utrzymuje stałość środowiska wewnętrznego, a także pomaga ciału dostosować się do zmian czynników zewnętrznych.

W wyniku wielu predysponujących faktów w jej pracy pojawia się niepowodzenie, któremu towarzyszą poważne objawy.

Najbardziej prawdopodobne przyczyny zaburzenia są następujące:

 • Zmiany miażdżycowe w naczyniach, powodujące odkładanie się płytek cholesterolu na ich ścianach i zaburzenia krążenia.
 • Choroby naczyniowe połączone z zaburzeniami napięcia i zmianą ciśnienia w krwioobiegu.
 • Zaburzenia serca, którym w większości przypadków towarzyszą tachykardia i inne zaburzenia.
 • Choroba wieńcowa, ciężka niewydolność serca.
 • Otyłość, zaburzenia metaboliczne, zwiększające obciążenie wszystkich narządów wewnętrznych.
 • Choroba tarczycy.
 • Zaburzenia neurologiczne połączone z zaburzeniami mózgu i rdzenia kręgowego.
 • Tendencja do objawów alergicznych.
 • Działania zawodowe związane z regularnym kontaktem ze szkodliwymi substancjami, toksynami i truciznami.
 • Cukrzyca typu 1.
 • Niedobór witamin, niezdrowa dieta, powodująca brak niezbędnych składników.

Takie czynniki mogą powodować rozwój VSD. Nie tylko powodują chorobę, ale także pogarszają stan pacjenta..

Czynniki ryzyka

Dystonia wegetatywno-naczyniowa (objawy u dorosłych mogą objawiać się na różne sposoby) jest uważana za powszechną chorobę, ponieważ diagnozuje się ją nawet u młodzieży i młodych ludzi. Do grupy ryzyka należą pacjenci z nadwagą i osłabieni przez odporność, złe nawyki, cierpiący na nadciśnienie, alkoholizm.

Ponadto jednym z czynników jest słaba ekologia, która wywołuje zmiany w pracy narządów wewnętrznych i układów. Zagrożeni są również pacjenci z dziedziczną predyspozycją do choroby. Ich choroba występuje kilka razy częściej niż ci, którzy nie mają krewnych cierpiących na VSD.

Kobiety w wieku rozrodczym są zagrożone, ponieważ często mają zmiany w tle hormonalnym, które wywołują chorobę. Eksperci uważają, że to brak równowagi hormonalnej w większości przypadków prowadzi do pojawienia się objawów zaburzenia. To wyjaśnia również, dlaczego kobiety częściej mają objawy..

Częste objawy

U każdego pacjenta dystonia objawia się na różne sposoby. Ale lekarze wyróżniają kilka typowych objawów, które o różnym nasileniu obserwuje się u wszystkich pacjentów.

Problemy ze snem

Zaburzenia snu obserwuje się u wszystkich pacjentów z dystonią. Mogą jednak objawiać się bezsennością lub ciągłą sennością. Takie objawy wiążą się z nieprawidłowym działaniem układu autonomicznego, co prowadzi do zmiany rytmów biologicznych.

Pacjent z bezsennością nie jest w stanie się zrelaksować, więc sen jest zawsze krótkotrwały, niespokojny.

Prowadzi to do senności w ciągu dnia, upośledzenia uwagi, słabej pamięci i słabej wydajności. Przy przedłużającym się braku normalnego snu rozwijają się zaburzenia psycho-emocjonalne, układ nerwowy pacjenta nie radzi sobie z obciążeniem, co prowadzi do zakłóceń.

Emocjonalna niestabilność

W większości przypadków ta manifestacja wynika również z bezsenności. Ciało pacjenta jest wyczerpane i osłabione. Osoba stale czuje się zmęczona, więc jego nastrój nagle i dramatycznie się zmienia. Po krótkim odpoczynku pacjent jest spokojny i wesoły. Po chwili staje się smutny, a nawet agresywny.

Takie zmiany przerażają samego pacjenta, ale nie jest on w stanie kontrolować siebie.

Zmiana koloru skóry

Dystonii wegetatywno-naczyniowej (objawy u dorosłych często pojawiają się nagle) w większości przypadków towarzyszy zmiana koloru skóry. Objaw związany jest z naruszeniem napięcia naczyniowego, co prowadzi do szybkiego przepływu krwi do skóry i tego samego szybkiego odpływu.

W pierwszym przypadku zaczerwienienie pojawia się na skórze lub wszystkie powłoki stają się czerwone, w drugim przypadku powłoka staje się blada, są zimne w dotyku. Warto zauważyć, że takie zmiany obserwuje się przy podnieceniu emocjonalnym lub przy ciężkiej pracy fizycznej..

Niewydolność oddechowa

Duszność lub uduszenie podczas VVD wiąże się z naruszeniem unerwienia układu oddechowego. Zazwyczaj pacjent nie ma objawów żadnej choroby, ale ze stresem, przepracowaniem, ćwiczeniami fizycznymi zauważa pojawienie się duszności. U pacjentów w średnim i starszym wieku dochodzi do uduszenia. Często objaw ten związany jest z zaburzeniami czynności serca, co utrudnia diagnozę.

Reakcja na pogodę

Ponieważ autonomiczny układ nerwowy jest odpowiedzialny za dostosowanie organizmu do zmian warunków środowiskowych, jeśli jego funkcjonowanie zostanie zakłócone, zauważalna jest wyraźna reakcja pacjenta na warunki pogodowe.

Wzrost lub spadek ciśnienia atmosferycznego, deszczu, silnego wiatru, ciepła lub śniegu - wszelkie zmiany mogą powodować pogorszenie, ból głowy, osłabienie, brak apetytu i spadek wydajności. Zwykle tacy ludzie nazywani są meteorologicznymi, ale przyczyną jest właśnie zaburzenie autonomicznego układu nerwowego.

Zaburzenia trawienia

Unerwienie i regulacja układu pokarmowego wynika z autonomicznego układu nerwowego. To ona pomaga przeprowadzić wszystkie procesy. Oprócz bólów głowy i innych typowych objawów pacjenci zauważają zaburzenia trawienne.

Niektórzy zauważają nadmierny apetyt i niestrawność, inni wskazują na brak chęci jedzenia. U pacjenta może rozwinąć się zapalenie żołądka, wrzód trawienny i inne choroby. Różni ludzie mają różne objawy. Możliwy rozwój zaparć lub częste luźne stolce, skurcze jelit, ból, zapalenie błon śluzowych.

Problemy w układzie moczowo-płciowym

W przypadku VVD zwiększa się oddawanie moczu i ból w okolicy narządów płciowych, niezwiązany z żadną chorobą. Jest to również związane z zaburzeniem unerwienia miednicy. Kobiety mówią o niepowodzeniu cyklu miesiączkowego, zmniejszonym libido i braku satysfakcji podczas stosunku płciowego. U mężczyzn zaburzona jest potencja, pojawiają się objawy chorób gruczołu krokowego.

Specyficzne objawy

Dystonii wegetatywno-naczyniowej towarzyszą nie tylko ogólne, ale także specyficzne objawy. Takie objawy u dorosłych mogą być nieobecne lub stale przeszkadzać pacjentowi.

Sympathicotonia

U pacjentów z VVD często obserwuje się kryzysy współczulno-nadnerczowe. Prawie zawsze towarzyszy im wzrost częstości akcji serca do 140-160 uderzeń / min, a także wzrost ciśnienia krwi. Jeśli pacjent przed wystąpieniem objawów choroby cierpiał na nadciśnienie, liczby osiągają krytyczne poziomy, które są niebezpieczne dla życia ludzkiego.

Sympathicotonia objawia się także w postaci bezprzyczynowego niepokoju, upośledzonej ruchliwości jelit, zimna kończyn i bólu głowy. Pacjent może mówić o dreszczach, podczas pomiaru temperatury ciała zauważono znaczny wzrost.

Niektórzy pacjenci mają drętwienie kończyn i ból głowy. Kryzys pojawia się nagle, a objawy również nagle znikają. Podobny stan rozwija się od 1 do 3 razy w ciągu roku, często towarzyszy temu fobie, które wcześniej nie przeszkadzały żadnej osobie.

Wagotonia

Kryzysy Vagoinsular są przeciwieństwem stanu sympatykotonicznego. Pacjenci odczuwają ciepło, temperatura ciała pozostaje normalna lub spada, powłoki skóry stają się czerwone, szczególnie w okolicy twarzy. Pacjent zauważa zwiększone pocenie się i nadmierne wydzielanie śliny, nudności, osłabienie i niestrawność.

Tętno zmniejsza się do 40 uderzeń / min, ciśnienie krwi - do 80/50 mm RT. Sztuka. Pacjent ma zwiększoną potrzebę wypróżniania, co wywołuje odwodnienie i osłabienie.

Przy przedłużających się objawach stan pacjenta pogarsza się, ciało jest wyczerpane, rozwijają się powikłania. Czasami kryzysy współczulne i nadnerczowe występują naprzemiennie, co tylko pogarsza stan pacjenta. W niektórych przypadkach objawy wydają się być pomieszane. To komplikuje diagnozę i schemat leczenia..

Rodzaje naruszeń

Dystonia wegetatywna-naczyniowa (objawy u osób dorosłych znacznie osłabiają organizm i wywołują powikłania) może objawiać się na różne sposoby. Obecnie nie ma jednej i uznanej klasyfikacji tego stanu, ale eksperci wyróżniają kilka rodzajów, z których każdy ma swoją własną charakterystykę.

Typ asteniczny

Podobny typ VSD jest powszechny. Lekarze sugerują, że opiera się on na niskim zużyciu tlenu w tkankach, co prowadzi do zakłócenia wszystkich ważnych procesów. Pacjent staje się słaby, jego aktywność maleje, a jego apetyt pogarsza się, warunki pogodowe wpływają na ogólny stan.

Próbując wykonać jakąkolwiek pracę fizyczną, pacjent bardzo szybko staje się zmęczony, popada w depresję, ponieważ odczuwa własną słabość.

Typ układu oddechowego

Choroba układu oddechowego opiera się na zaburzeniach psychicznych, które powodują, że dana osoba odczuwa nieprzyjemne objawy, które w rzeczywistości nie występują. Pogorszenie obserwuje się w przypadku podniecenia psycho-emocjonalnego, silnego stresu lub stresu psychicznego.

Jednocześnie pacjentowi wydaje się, że w pomieszczeniu nie ma wystarczającej ilości powietrza, próbuje wyjść, nie może być w transporcie, szczególnie w miejscach publicznych. Wraz z normalizacją stanu emocjonalnego wszystkie objawy znikają.

Typ neurogastryczny

Ten typ choroby jest często mylony z naruszeniem układu pokarmowego. Pacjent ma naprawdę nudności, wymioty, zaparcia, zmniejszenie apetytu, wzdęcia i inne nieprzyjemne objawy. Jednak objawy są bezpośrednio związane z naruszeniem autonomicznego układu nerwowego, więc diagnoza jest często skomplikowana.

Typ sercowo-naczyniowy

Dystonia w tej formie objawia się najczęściej. Pacjentowi przeszkadza ból w sercu, przyspieszenie akcji serca, podwyższone lub obniżone ciśnienie krwi. W większości przypadków dana osoba uważa, że ​​takie objawy są oznaką choroby serca. Jednak podczas badania specjalista zauważa, że ​​funkcje serca i naczyń wieńcowych nie są zaburzone. W przypadku tego rodzaju VSD objawy nie kończą się na lekach..

Typ naczyń mózgowych

Ten typ występuje częściej w okresie dojrzewania. Opiera się na niedoborze tlenu w tkance mózgowej. Stale rozszerzone naczynia nie pozwalają krwi dotrzeć do wszystkich obszarów mózgu, co prowadzi do głodu tlenu.

Pacjenci odczuwają zawroty głowy i bóle głowy, zaburzenia widzenia, ciemnienie w oczach z nagłą zmianą pozycji ciała. Czasami pacjenci odczuwają omdlenie, gdy ilość tlenu w tkance mózgowej spada do poziomów krytycznych.

Zespół wymiany tkanek

Taki zespół rozwija się w wyniku niedrożności małych naczyń. Jednak tkanki nie otrzymują wystarczającej ilości krwi i tlenu. Naruszenia objawiają się w postaci obrzęku kończyn, drętwienia, bólu mięśni. U niektórych pacjentów zespół wywołuje naruszenie aktywności ruchowej, gdy osoba po prostu nie jest w stanie kontrolować własnych nóg.

Diagnostyka

Dystonia wegetatywna-naczyniowa nie jest objęta międzynarodową klasyfikacją chorób, ponieważ nie jest uznawana za odrębną chorobę. Lekarze regularnie dokonują podobnej diagnozy, ale chorobę uważa się po prostu za kombinację pewnych objawów, które pojawiają się, gdy zaburzony jest autonomiczny układ nerwowy. Dlatego nie ma specjalnych urządzeń do wykrywania IRR.

Ale lekarze przepisują pacjentowi cały zakres badań w celu ustalenia przyczyny zaburzenia.

metodaOpis
Ogólna inspekcja i ankietaLekarz bada pacjenta, przeprowadza z nim wywiad, identyfikuje najbardziej wyraźne objawy. Następnie ocenia stan błon śluzowych i powłok, mierzy ciśnienie krwi i liczy puls
Kliniczne badanie krwi, testy biochemiczneWyniki testu pozwalają ocenić pracę narządów wewnętrznych, szczególnie ważne jest zbadanie funkcji serca
EKGKardiogram jest najważniejszą metodą diagnostyczną, wykonywaną przede wszystkim po badaniach krwi, która pomaga wykryć wszelkie nieprawidłowości
USGPrzeprowadzony w przypadku niewydolności EKG pomaga zobaczyć, czego kardiograf nie może pokazać
MRITechnika jest uważana za skuteczną, nie zawsze jest wykonywana, ale pozwala wykryć odchylenia w pracy dowolnego narządu

W każdym przypadku lekarz indywidualnie przepisuje zestaw badań diagnostycznych, które pozwolą na najdokładniejszą diagnozę.

Pierwsza pomoc w zaostrzeniu IRR

W przypadku kryzysu współczulnego lub wagotonicznego stan pacjenta znacznie się pogarsza. Co jest niebezpieczne nie tylko dla jego zdrowia, ale także dla życia.

Aby zapobiec powikłaniom, należy udzielić pierwszej pomocy pacjentowi, wykonując następujące czynności:

 1. Spróbuj uspokoić pacjenta. Spróbuje odejść, być samemu lub wziąć jakieś lekarstwo, ale nie powinno mu się na to pozwolić.
 2. Usiądź lub usiądź wygodnie.
 3. Rozpiąć ciasne ubranie i zapewnić świeże powietrze.
 4. Daj pacjentowi czystą wodę, upewnij się, że pije małymi łykami i powoli.
 5. Zadzwoń po karetkę, nie zostawiaj osoby w spokoju.

W przypadku kryzysu współczulnego można dać pacjentowi środek uspokajający, który wcześniej brał. Barboval, waleriana lub inny lek o łagodnym działaniu jest odpowiedni. Jeśli dana osoba nie przyjmowała wcześniej leków, należy poczekać na lekarza.

W przypadku wagotonii ważne jest zapobieganie dalszemu spadkowi ciśnienia krwi i rozwojowi omdlenia. Najlepszym sposobem jest podniesienie nóg powyżej poziomu głowy. Możesz położyć pacjenta i umieścić wałek pod jego nogami. Pozwoli to krwi dotrzeć do mózgu. Jednak nie zaleca się dawania pacjentowi środków na zwiększenie ciśnienia. Lepiej poczekaj na przybycie lekarza.

Leczenie dystonii wegetatywno-naczyniowej u dorosłych

Dystonia wegetatywno-naczyniowa (objawy u osób dorosłych często prowadzą do nieprzyjemnych konsekwencji) u 90% pacjentów są całkowicie wyleczeni za pomocą leków, środków ludowych i metod fizjoterapii.

Tabletki dystonii wegetatywno-naczyniowej u dorosłych

Tabletkowe środki zaradcze pomagają zatrzymać nieprzyjemne objawy i po ukończeniu kursu całkowicie je wyeliminować.

Najskuteczniejsze leki będą następujące:

 • Blokery beta-adrenergiczne (Metaprolol, Atenolol) pomagają przywrócić tętno, wyeliminować tachykardię i zmniejszyć zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Mianowany przez długie kursy, szczególnie dla pacjentów cierpiących na choroby serca i nadciśnienie.
 • Roślinne środki uspokajające (Persen, Novo-Passit) są stosowane w celu wyeliminowania paniki i innych objawów towarzyszących pacjentowi podczas kryzysów i odpoczynku.
 • Środki uspokajające, na przykład afobazol, są wskazane w przypadku utrzymujących się zaburzeń snu, niezdolności pacjenta do koncentracji na innych i pracy. Leki pomagają przywrócić równowagę psycho-emocjonalną.
 • Leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, Sidnofen) są wskazane w przypadku hipochondriów, gdy pacjent samodzielnie pojawia się z objawami, których faktycznie nie ma. Przepisywany również na apatię i depresję.
 • Leki nootropowe (piracetam, cynaryzyna) stymulują krążenie krwi w mózgu, zapobiegają pogorszeniu pamięci, uwagi, bólów głowy i innych zaburzeń.
 • Leki naczyniowe (Cavinton, pentoksyfilina) mają również na celu stymulowanie krążenia krwi w mózgu. Szczególnie konieczne w przypadku dystonii mózgowo-naczyniowej.
 • Leki nasenne, na przykład Donormil, nie są stosowane w leczeniu wszystkich pacjentów, ale są wskazane w przypadku uporczywej bezsenności, gdy środki uspokajające i przeciwdepresyjne nie pomogły poradzić sobie z tym problemem..

Ponadto przebieg leczenia prawie zawsze obejmuje witaminy z grupy B (Neurorubin, Milgamma), które pomagają przywrócić przewodzenie impulsów nerwowych i nasycają ciało niezbędnymi składnikami. Dawkowanie i czas trwania kursu są ustalane indywidualnie.

Masaż dla dystonii wegetatywno-naczyniowej dla dorosłych

Kurs masażu jest często przepisywany pacjentom z VVD. Zazwyczaj jest wskazany dla pacjentów cierpiących na dystonię z niskim ciśnieniem krwi. Kurs składa się z 10-15 sesji po 25-40 minut, które odbywają się 1 raz w ciągu 2-3 dni. Masaż powinien być wykonywany wyłącznie przez certyfikowanego specjalistę, który zidentyfikuje problematyczne obszary i nie zaszkodzi pacjentowi.

W razie potrzeby wykonuje się akupresurę i stosuje się inne techniki, aby osiągnąć wynik. Należy pamiętać, że ta metoda nie jest stosowana jako jedyna metoda leczenia. Zwykle lekarz łączy terapię lekową z kursem masażu..

Ćwiczenia z dystonią wegetatywno-naczyniową, łagodzące stan

Pacjentom z VVD nie zaleca się przeciążania różnymi ciężkimi ćwiczeniami. Ale regularna gimnastyka rano pomoże poprawić ogólny stan i złagodzić objawy choroby..

Zaleca się wykonywanie najprostszych ćwiczeń:

 • Głowa przechyla się w pozycji stojącej.
 • Tułów na boki, do przodu i do tyłu.
 • Obrót głowy i ciała w prawo i w lewo.
 • Huśtanie się nogami podczas siedzenia lub leżenia.
 • Kuca bez zdejmowania obcasów z podłogi.
 • Działa na miejscu.

Każde ćwiczenie jest zalecane przez 20-30 sekund. Ogrzeje to mięśnie i pobudzi krążenie krwi. Ponadto pacjentom z VSD zaleca się pływanie 2-3 razy w tygodniu, jazdę na rowerze lub spacery przez 20-40 minut. Ważne jest, aby nie przepracowywać się i nie cieszyć się stresem.

Alternatywne leczenie dystonii wegetatywno-naczyniowej

Tradycyjne przepisy medyczne pomagają przywrócić napięcie naczyniowe i zapobiegają postępowi choroby. Zwykle zaleca się stosowanie ziół leczniczych, które delikatnie wpływają na organizm. Napar na bazie mięty i melisy jest odpowiedni dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym z VSD.

Jest łatwy do przygotowania: 500 ml wrzącej wody będzie wymagało 2 każdego zioła, czas infuzji wynosi 30 minut. Możesz dodać trochę miodu do gotowego i przefiltrowanego produktu. Weź lek 3 razy w 150 ml przez 2 tygodnie. Nalewka alkoholowa Propolis ma unikalne właściwości lecznicze. Aby go przygotować, potrzebujesz 20 g propolisu i 100 ml alkoholu lub wódki.

Propolis umieszcza się w alkoholu, pojemnik pozostawia się na 14 dni do infuzji. Gotowy produkt należy przyjmować 15 kropli 2 razy dziennie przez 2 tygodnie. Herbata z kaliną ma właściwości hipotensyjne, korzystnie wpływa na napięcie naczyniowe.

Łatwo jest gotować: 1 łyżka. l zacier jagody i zasnąć 2 łyżeczki. Sahara Wlać masę 300 ml wrzącej wody i pozostawić na 20 minut. Następnie przefiltruj kompozycję i wypij małymi łykami. Każdy z przepisów może powodować komplikacje. Stosowanie środków ludowej jest dozwolone tylko po konsultacji z lekarzem.

Konsekwencje dystonii wegetatywno-naczyniowej u dorosłych

Z zastrzeżeniem zaleceń lekarza, pacjentowi udało się w pełni odzyskać lub zminimalizować liczbę napadów i nasilenie objawów. Jednak przy braku leczenia możliwy jest rozwój chorób naczyniowych, niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, tachykardii i dusznicy bolesnej..

Ataki paniki mogą wywoływać nerwice i inne zaburzenia, rozwój fobii, które są niebezpieczne dla pacjenta. Dystonia wegetatywna-naczyniowa jest częstą chorobą, która występuje z różnym nasileniem. Objawy u dorosłych objawiają się w różnym wieku, ale pacjent zawsze wymaga leczenia.

Film o dystonii wegetatywno-naczyniowej

„Żyj zdrowo” o dystonii wegetatywno-naczyniowej:

Co to jest dystonia wegetatywna-naczyniowa

Eksperci nie mają jednomyślnej opinii na temat VVD, co to jest za choroba lub czy należy ją uznać za wadę regulacji nerwowej. Niemniej jednak większość personelu medycznego tradycyjnie przypisuje stan patologiczny do sekcji chorób neurologicznych, ponieważ objawy, które dotyczą ludzi, nie pasują do obrazu klinicznego innych chorób wewnętrznych. Dlatego neurolog powinien wybrać optymalny schemat leczenia.

Przyczyny i wyzwalacze

Aby ułatwić zrozumienie dystonii wegetatywno-naczyniowej, co to jest i dlaczego powstaje, przede wszystkim powinieneś wiedzieć trochę o strukturze autonomicznego układu nerwowego. Natura zapewniła w nim jednocześnie dwa oddziały - sympatyczny i przywspółczulny. Ściśle oddziałując, zapewniają stabilność środowiska wewnętrznego i aktywność narządów w ludzkim ciele.

Z syndromem dystonii wegetatywno-naczyniowej jeden z działów działa nieprawidłowo, co może prowadzić do następujących przyczyn:

 • neuro-psychosomatyczny - niekorzystne środowisko życia, na przykład częste kłótnie w rodzinie, silny stres, alkohol, uzależnienie od narkotyków krewnych;
 • dziedziczny - rodzina predyspozycje do patologii neurologicznych, przypadki depresji, samobójstwa od kilku pokoleń;
 • wrodzona - ciężka ciąża, niedotlenienie płodu tlenem, uszkodzenie porodu;
 • niedostosowana dieta - niedobory witamin, brak świeżych warzyw, owoców, witamin;
 • nadmierne trwałe przeciążenie fizyczne / intelektualne;
 • zaburzenia hormonalne;
 • złe nawyki - nadużywanie alkoholu lub wyrobów tytoniowych, napojów kawowych;
 • chroniczne zatrucie, zatrucie związkami chemicznymi - aktywność zawodowa w niebezpiecznych branżach.

Czasami, aby zrozumieć syndrom dystonii wegetatywno-naczyniowej, czym jest i jakie są jego przyczyny, nawet doświadczonemu specjalistowi trudno jest to zrobić. W końcu układ autonomiczny działa autonomicznie, ale jego działanie wpływa na wszystkie narządy wewnętrzne, stając się platformą dla zaburzeń sercowo-naczyniowych, wybuchów emocjonalnych i zaburzeń trawiennych.

Objawy VSD

Prawie żadna choroba nie ma tak różnorodnych objawów klinicznych, jak zespół VVD. Ludzie mogą narzekać na pogorszenie samopoczucia w okolicy serca - dyskomfort, pieczenie, pękanie i natychmiast mówić, że mają wahania ciśnienia krwi, z ciągłym wzrostem lub spadkiem.

Jednocześnie lub osobno wystąpią epizody bólów głowy i zawrotów głowy, aż do omdlenia i utraty przytomności. Jednak nie można uzyskać obiektywnych wyników trwających procedur diagnostycznych - wszystkie parametry funkcjonowania mózgu pozostają prawidłowe.

U niektórych pacjentów VSD psychosomatyczne odbija się w układzie oddechowym. Ten wariant choroby charakteryzuje się atakami uduszenia - ostrym brakiem powietrza z silnym atakiem paniki i strachem przed śmiercią. Niemniej jednak zmiany w układzie oddechowym - zapalenie, procesy złośliwe, niedrożność, w rzeczywistości nie mogą być wykryte.

Typowym objawem zaburzeń w regulacji krążenia krwi i ciśnienia będzie zmiana koloru tkanek powłokowych - ich bladość lub przekrwienie, marmurkowanie, sinica. W tym samym czasie podczas kryzysów pojawia się obfity pot. Czasami mogą wystąpić momenty wzrostu lub spadku temperatury, bez korelacji z chorobami zakaźnymi.

Nie każdy specjalista jest w stanie wyjaśnić pacjentowi z VVD, co to jest w prostym języku. Dlatego większość ludzi jest pewna, że ​​mają poważne wewnętrzne patologie. Jednak odpowiednio dobrane leczenie VVD może złagodzić objawy i poprawić jakość życia..

Rodzaje zaburzeń w VVD

Ponieważ układ wegetatywny-naczyniowy bierze udział w unerwianiu wszystkich narządów wewnętrznych i tkanek, specjaliści nie mogli opracować jednolitej klasyfikacji rodzajów zaburzeń. Jednak niektóre kryteria pozwalają lekarzom nawigować w diagnozie jednej z form choroby:

 1. Dystonia autonomiczna według opcji hipotonicznej - z powodu zmniejszenia napięcia naczyniowego. W obrazie klinicznym dominują objawy niewydolności naczyniowej - osłabienie, zwiększone zmęczenie, częste zawroty głowy, niska tonometria, tendencja do omdlenia i zimnych kończyn.
 2. Hipertoniczny typ VVD w leczeniu jest często mylony z przebiegiem nadciśnienia jako takiego, ponieważ głównymi skargami ludzi są gwałtowne skoki ciśnienia krwi, a następnie ich trwałe utrzymywanie przy 140 / 80-150 / 90 mm Hg. Dodatkowe objawy to uderzenia gorąca, bóle głowy, kołatanie serca z prędkością ponad 100 uderzeń na minutę, nadmierne pocenie się.
 3. Jeśli dystonia przebiega zgodnie z typem serca, wówczas u osoby na pierwszy plan wysuwają się ataki ostrego, silnego, powszechnego bólu w okolicy serca. Nie może wskazać ich wyraźnej lokalizacji, czasu trwania. Jednak podczas przeprowadzania EKG odchylenia w aktywności ciała nie są wykrywane. Ulga może przynieść krople Corvalola, Waleriana.

W mieszanym, najczęściej diagnozowanym wariancie przebiegu VVD, oprócz nadciśnienia tętniczego, dolegliwości obejmują również zawroty głowy z bólem głowy i duszność z tachykardią w połączeniu z poceniem się twarzy i dreszczami w stopach.

Diagnoza IRR

W rzeczywistości zespół wegetatywno-naczyniowy jest zaburzeniem, które obejmuje wszystkie układy ludzkiego ciała. Dlatego ekspert będzie w stanie postawić odpowiednią diagnozę dopiero po wykluczeniu innych wewnętrznych patologii. Aby zidentyfikować zmiany patologiczne, zaleci różne procedury diagnostyczne..

Tak więc diagnostyka różnicowa chorób układu sercowo-naczyniowego obejmuje EKG, ECHO KG, a także badania krwi, mocz, monitorowanie Holtera, EKG VEM. Natomiast aby wykluczyć zaburzenia w układzie oddechowym wystarczy przeanalizować wyniki radiografii płuc, spirometrii, bronchoskopii. W razie potrzeby tomografia komputerowa śródpiersia.

Badania endoskopowe pomagają zidentyfikować uszkodzenia w układzie pokarmowym - badanie błony śluzowej jelit za pomocą gastroskopii, kolonoskopii i ultradźwięków brzucha i miednicy. Upewnij się, że lekarz zaleci badanie aktywności mózgu - rezonans magnetyczny, analiza stężenia hormonów, EEG.

Dopiero po porównaniu wszystkich informacji specjalista będzie miał pełny obraz stanu zdrowia ludzi, co ułatwi rozpoznanie VSD.

Taktyki leczenia VVD

Przed rozpoczęciem leczenia zaburzeń w przywspółczulnym lub współczulnym układzie nerwowym lekarz musi przeprowadzić rozmowę na temat IRR z samym pacjentem i wyjaśnić mu cechy choroby. Będziesz musiał rozpocząć walkę z zaburzeniem z korektą stylu życia:

 • pełny sen - co najmniej 8–9 godzin w dobrze wentylowanym miejscu;
 • obecność w diecie dużej liczby warzyw i owoców o dużej zawartości witamin, zwłaszcza podgrupy B;
 • odmowa złych nawyków - zawierających kawę, napojów alkoholowych, tytoniu;
 • unikanie stresu - w razie potrzeby zmiana pracy;
 • odpowiedni stres fizyczny / intelektualny - zdrowie jest droższe niż dobrobyt finansowy.

Sprawdzone zostały przepisy tradycyjnej medycyny - wywary z roślin leczniczych o działaniu przeciwdepresyjnym, działanie uspokajające przy regularnym stosowaniu przyczynia się do łagodnej korekty funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego. Na przykład poranna herbata z rumiankiem, a przed snem z melisy, waleriana.

I tylko przy ciężkiej IRR i częstych kryzysach lekarz przepisze kursy środków uspokajających, przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych. Ich nazwę, częstotliwość podawania, a także czas trwania leczenia dobiera się indywidualnie. Dodatkowe metody mogą obejmować efekty fizyczne - magnetoterapię, elektrosnu, elektroforezę, hydroterapię, terapię błotną.

Zapobieganie VSD

Znaczenie środków zapobiegawczych w przypadku VSD jest trudne do przecenienia. W końcu można uniknąć wielu nieprzyjemnych wrażeń, jeśli wyeliminowane zostaną czynniki wywołujące na czas..

Głównymi zaleceniami specjalistów są przestrzeganie reżimu pracy i odpoczynku - nocny odpoczynek i odmowa pracy w nadgodzinach. Oczywiście każda osoba ma swój poziom wytrzymałości, ale włókna nerwowe nikogo innego nie są zbudowane z żelaza, a tkanka nerwowa jest szczególnie delikatna i podatna na negatywne wpływy z zewnątrz..

Dlatego, aby go wesprzeć, konieczne jest przyjmowanie kompleksów witaminowo-mineralnych, prawidłowe odżywianie - więcej warzyw, a także różnych owoców, przestrzeganie schematu picia. Oczywiście wychowanie fizyczne powinno być obecne w harmonogramie życia ludzi - najlepiej nadaje się pływanie, bieganie, joga. Pozytywne emocje pomogą uspokoić podekscytowane sekcje roślinności..

Komplikacje IRR

Przy ciągłym utrzymywaniu się objawów VVD i braku wyraźnej poprawy samopoczucia takie zaburzenie nerwowe może prowadzić do różnych komplikacji:

 • choroby serca - choroba niedokrwienna serca, kardiopatia;
 • choroba hipertoniczna;
 • pogorszenie wzroku, słuch;
 • zaburzenia metaboliczne - cukrzyca, kacheksja;
 • patologie gastroenterologiczne - wrzód trawienny, zaparcia, przewlekła biegunka.

Z powodu zmniejszenia spożycia składników odżywczych i mikroelementów, a także tlenu do mózgu, u osoby rozwija się skłonność do depresji w przypadku VVD, a następnie nawet samobójstwa.

Aby zapobiec takim powikłaniom, konieczne jest terminowe poszukiwanie pomocy medycznej - przy pierwszych oznakach niezrozumiałego pogorszenia stanu zdrowia. Dzięki prawidłowej korekcie stylu życia i przyjmowaniu środków uspokajających możesz poradzić sobie z chorobą i poprawić jakość swojego życia.

Dystonia naczyniowo-naczyniowa (VVD): objawy dla dorosłych, leczenie, leki

Co to za choroba?

Dystonia naczyniowo-naczyniowa jest zaburzeniem funkcjonalnym układu nerwowego, a dokładniej jego dwóch oddziałów:

 • współczujący, poprawiający rytm serca, zwężający naczynia krwionośne i hamujący perystaltykę przewodu żołądkowo-jelitowego;
 • przywspółczulny, rozszerzający naczynia krwionośne, spowalniający skurcze serca, aktywujący funkcje motoryczne układu pokarmowego.

Normalnie ciało reguluje swoją aktywność za pomocą autonomicznego układu nerwowego, praca obu wydziałów stanowi jedną całość i nie powoduje dyskomfortu u ludzi. W przypadku braku równowagi między nimi pacjenci doświadczają różnych stanów patologicznych: od zaburzeń nerwowych po objawy somatyczne.

To prawda, że ​​społeczność naukowa zastąpiła diagnozę dystonii wegetatywnej kilkoma innymi terminami, które dokładniej odzwierciedlają charakterystykę choroby. Wynika to z faktu, że naukowcy nie osiągnęli konsensusu w sprawie podstawowej przyczyny tego zaburzenia..


Większość uważa, że ​​neuroza jest przyczyną choroby. Oznacza to, że powstawanie patologii następuje pod wpływem zarówno czynników wewnętrznych (choroby, genetyki), jak i zewnętrznych (przeciążenia fizyczne i emocjonalne, cechy wychowania i wymagania społeczeństwa). Jednym słowem, ciało traci część swoich zdolności adaptacyjnych, nie może szybko reagować na zmieniające się warunki i zaczyna wykonywać błędne działania poprzez kontrolowanie narządów wewnętrznych i układów. To właśnie VSD jest w prostym języku.

Tak więc zaburzenia psychiczne mogą prowadzić do rozwoju wielu chorób. I chociaż dystonia wegetatywna nie ma charakteru organicznego, jej objawy należy leczyć, ponieważ zaburzenia czynnościowe z tym mogą być bardzo trwałe i prowadzić do poważnych przewlekłych patologii.

Przyczyny IRR są obecnie rozważane:

 • uraz psychiczny, stres emocjonalny, zwiększony niepokój, fobie;
 • nadmierny wysiłek fizyczny, rażące naruszenia reżimu (odżywianie, sen, poród), szkodliwe uzależnienia;
 • wzrosty hormonalne i choroby hormonalne;
 • choroby serca, wątroby, układu oddechowego, trawienia i przewlekłe patologie;
  - urazy, wstrząsy mózgu, urazy;
 • trudności z aklimatyzacją, wrażliwość na zmieniające się warunki pogodowe;
 • alergie, choroby skóry;
 • choroby nerwowe.

Uniwersalne lekarstwo na zaburzenia naczyniowo-naczyniowe nie zostało jeszcze wynalezione. Jednak dzięki terminowemu dostępowi do lekarzy i wyznaczeniu złożonej terapii możesz trwale pozbyć się zaburzenia lub znacznie zmniejszyć częstotliwość ataków i ataków paniki.

Kod ICD-10

W oficjalnej medycynie termin „dystonia naczyniowo-naczyniowa” (VVD) nie był ostatnio używany, używane są inne nazwy, które w pełni ujawniają specyfikę choroby.

Międzynarodowa klasyfikacja chorób (ICD-10) obejmuje:

 • zaburzenia autonomicznego układu nerwowego o kodzie G90.9;
 • encefalopatia z kodem G93;
 • somatoformowe zaburzenia wegetatywne o kodzie F45.3.

Te ostatnie są bliższe określeniu „VSD”, które straciło na znaczeniu. Podobieństwo wynika z odwracalności objawów choroby podczas stosowania ogólnych procedur wzmacniających i technik psychoterapeutycznych.

W pierwszym i drugim przypadku występują również dysfunkcje autonomiczne, ale są one bardziej uporczywe i są jednym ze składników różnych przewlekłych chorób organizmu. Skutek leczenia w tych przypadkach zależy bezpośrednio od skutecznego leczenia chorób narządów wewnętrznych, leki i tabletki w takich przypadkach są warunkiem powrotu do zdrowia.

Klasyfikacja

W medycynie stosuje się własną typologię VSD, opartą na wielu jej objawach klinicznych:

1. Objawami choroby według rodzaju serca są:

 • rozlany ból w mostku po lewej;
 • zadowalający stan pacjentów z napadami;
 • odczucia zakłóceń w pracy serca;
 • brak wyraźnych patologii w mięśniu sercowym podczas EKG i ultradźwięków.

2. Występują zaburzenia wegetatywno-naczyniowe typu hipotonicznego:

 • z falami słabości i słabości;
 • z omdleniem i zawrotami głowy, przy niskim ciśnieniu;
 • z uczuciem braku powietrza, zawrotów głowy, utraty koncentracji;
 • z nadmiernym poceniem się, dreszczami, ze zwiększonym chłodem kończyn, z wrażliwością na niskie temperatury.

3. Jeśli choroba przebiega zgodnie z typem hipertonicznym, charakteryzuje się:

 • ucisk w świątyniach, bóle głowy;
 • częstoskurcz;
 • uderzenia gorąca, wzrost ciśnienia krwi;
 • nerwowość i drażliwość.

4. VVD w typie mieszanym łączy objawy hipo- i nadciśnieniowego przebiegu choroby. W takich przypadkach występują skoki ciśnienia, naprzemienne odczuwanie ciepła i zimna w ciele, nagłe zmiany nastroju (nerwowość zastępuje apatia i obojętność);

5. Wagotoniczny typ choroby występuje z uczuciem ucisku w klatce piersiowej, trudnościami w oddychaniu, umiarkowaną dusznością.

Objawy i znaki

Zwykle objawy VSD u kobiet są jaśniejsze niż u mężczyzn, wynika to z mobilności ich sfery emocjonalnej. Dlatego słabszy seks często cierpi na somatoformowe (neurotyczne) formy zaburzeń autonomicznych.

Mężczyźni charakteryzują się objawami VVD związanymi z rozwojem chorób przewlekłych w ciele lub obrażeń.

Zaburzenie ma wiele typowych objawów:

 • hiperwentylacja (trudności w oddychaniu, fałszywy skurcz krtani, imitacja duszności);
 • zwiększone pocenie się (podczas ataku, dłonie, stopy, nos, czoło mocno się pocą);
 • bóle głowy o różnej lokalizacji, często o nagłym charakterze;
 • zaburzenia pracy serca (zmiany wskaźników rytmu i ciśnienia krwi);
 • częste oddawanie moczu;
 • zespół jelita drażliwego (wzdęcia, wzdęcia, niestabilne stolce);
 • niezwykła termoregulacja (dreszcze w sezonie letnim, w ciepłych pokojach, uczucie ciepła w chłodnym);
 • ból kości i mięśni;
 • trudności z koncentracją, nauką i uczeniem się nowych rzeczy;
 • zaburzenia snu (przedłużająca się bezsenność, koszmary senne);
 • niestabilność psycho-emocjonalna (drażliwość, podejrzliwość, lęk, wybredność itp.).

Leczenie

Terapia dystonii wegetatywnej jest prowadzona kompleksowo. Jak leczyć chorobę i jakie metody zastosować, decyduje lekarz (neurolog terapeuta, kardiolog).

Aby pozbyć się objawów choroby, konieczne jest:

 • prowadzić zdrowy tryb życia: dobrze się odżywiaj i jedz właściwie (jedz wystarczająco dużo chudego mięsa, ryb, owoców i warzyw, produktów mlecznych, preferuj gotowane lub duszone potrawy), porzuć złe nawyki (palenie, alkohol, narkotyki), idź na sport lub aktywny wypoczynek w naturze obserwuj sen i czuwanie;
 • jeśli to konieczne, poddaj się leczeniu środkami farmakologicznymi, wypij preparaty z matki lub waleriany, trawy cytrynowej lub żeń-szenia, Eltacin daje dobry efekt w porównaniu z VSD. Recenzje pacjentów wskazują na poprawę nastroju i aktywności fizycznej przy regularnym przyjmowaniu;
 • zajęcia psychoterapeutyczne ze specjalistyczną i niezależną pracą ze swoimi obawami i lękami są przydatne zgodnie ze wskazaniami.

Dlatego większość naukowców uważa zmiany stylu życia, a także pozbycie się stresu, kompleksów i wewnętrznych zacisków, za podstawę leczenia objawów naczyniowo-naczyniowych..

W każdym razie choroba ta ma charakter funkcjonalny (odwracalny), dlatego jeśli pacjenci chcą wyzdrowieć, następuje powrót do zdrowia lub objawy dystonii naczyniowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci są znacznie zmniejszone.

Dystonia wegetatywna-naczyniowa (VVD). Objawy, przyczyny, rodzaje i leczenie VSD

Dobry dzień, drodzy czytelnicy!

W tym artykule rozważymy dystonię naczyniowo-naczyniową i wszystko, co się z nią wiąże.

Co to jest dystonia wegetatywna-naczyniowa?

Dystonia wegetatywna-naczyniowa (VVD) to kompleks różnych objawów klinicznych, które rozwijają się w wyniku naruszenia funkcji autonomicznego układu nerwowego różnych narządów (głównie serca i naczyń krwionośnych) i układów organizmu.

Inne nazwy VVD - dysfunkcja autonomiczna, dystonia neurokrążeniowa (NDC).

Jak działa autonomiczny układ nerwowy??

Aby ułatwić zrozumienie tej koncepcji, należy zauważyć, że autonomiczny układ nerwowy (ANS) jest autonomiczną częścią układu nerwowego ciała, którego środek znajduje się wzdłuż kręgosłupa. ANS składa się z 2 mechanizmów warunkowych (działów), które kontrolują pracę narządów - współczulnego i przywspółczulnego. Oba podziały ANS, ze względu na obecność komórek nerwowych w każdym narządzie i układzie, regulują ich funkcjonalność, na przykład powodują chęć wypróżnienia lub oddania moczu, głód, nudności, przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, wzrost lub spadek ciśnienia krwi, chęć spania lub braku snu, oddychanie procesy, produkcja insuliny, adrenaliny, serotoniny itp..

Dział współczujący jest odpowiedzialny za aktywację wszystkich procesów, a dział przywspółczulny za rozluźnienie lub odpoczynek różnych narządów.

Jak to działa? Osoba jest głodna, jest sygnał do autonomicznego układu nerwowego, osoba je jedzenie, podczas gdy receptory zgłaszają to ponownie do ANS, wysyła sygnał do trzustki, która wytwarza sok niezbędny do przetwarzania żywności. Po niezbędnej porcji soku, gdy jedzenie jest przetwarzane, żołądek zgłasza to do ANS, a to „mówi” o tym trzustce, która zatrzymuje produkcję soku, a następnie, gdy jedzenie przechodzi przez przewód pokarmowy, cały proces jest regulowany, kończąc się pragnieniem wypróżnienia. W ten sposób autonomiczny układ nerwowy nieustannie reguluje pracę całego organizmu jako całości, aktywując lub dezaktywując pracę każdego z organów w trybie automatycznym. Dzięki tym mechanizmom osoba nie musi myśleć o tym, jak oddychać, ani nie wytwarzać soku trzustkowego, ani zwiększać temperatury ciała, jeśli infekcja dostanie się do środka, jak podnieść rękę lub zgiąć nogę, rozszerzyć źrenicę w ciemności lub zwężyć ją w jasnym świetle itp..

Kiedy, z uwagi na różne czynniki patologiczne, funkcjonuje autonomiczny układ nerwowy, zaburzona jest równowaga między podziałami współczulnymi i przywspółczulnymi ANS, osoba odczuwa różnego rodzaju objawy na tym poziomie lub narządzie, na którym doszło do naruszenia. Ważne jest, aby pamiętać, że narząd może faktycznie nie być chory, tylko jego połączenie z układem nerwowym zostaje utracone, a zatem zaburzone jest normalne funkcjonowanie narządu / układu.

Zatem w prostych słowach dystonia wegetatywna-naczyniowa to zbiorcza nazwa różnych objawów klinicznych (objawów), które powstały w wyniku nieprawidłowego działania w centralnej i / lub obwodowej części autonomicznego układu nerwowego (ANS). Co więcej, musisz zrozumieć, że na przykład wysokie ciśnienie krwi podczas VVD nie jest związane z nadciśnieniem, ale objawia się z powodu naruszenia funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego na poziomie układu sercowo-naczyniowego, podobnie jak ból serca. Ale jeśli IRR nie zostanie poddane leczeniu i nie zostanie odpowiednio potraktowane, może prowadzić do prawdziwych chorób różnych narządów - choroby wieńcowej (CHD), nadciśnienia i innych chorób różnych narządów / układów.

Lekarze zauważają, że dystonia wegetatywna-naczyniowa jest najczęściej obserwowana u dzieci (25-80%), najczęściej w wieku 7-8 lat lub u nastolatków, a ponadto głównie u kobiet i w środowisku miejskim. Wiek ten przypada tylko na okresy przejściowe, być może stresujące, kiedy dziecko z przedszkola idzie do pierwszej klasy szkoły, a także ukończenia szkoły i nauki w szkołach wyższych. VVD jest coraz częściej spotykany u dorosłych, co wynika również z nowoczesnych, często negatywnych wiadomości w mediach, a także często nieprzewidywalnego „jutra”.

VSD. Historia i nowoczesność

Nie można nie wspomnieć o interesującym fakcie, o którym wiele osób prawdopodobnie nie wie, że diagnoza VVD została postawiona tylko mieszkańcom ZSRR, chociaż nawet niektórzy lekarze ją wykorzystują. Dowodzi tego również brak tej choroby w międzynarodowej klasyfikacji chorób (ICD-10), ponieważ tego rodzaju choroba nie występuje w Europie i Ameryce.

Objawy dystonii wegetatywno-naczyniowej (VVD)

Objawy dystonii wegetatywno-naczyniowej są bardzo zróżnicowane i różnią się w jednym lub drugim kierunku w zależności od przyczyny, a także narządu lub układu, w którym to zaburzenie wystąpiło. Zatem, zgodnie z tymi samymi kryteriami, następujące zespoły z ich charakterystycznymi cechami zostały włączone do grupy IRR.

Parasympatheticotonia (Vagotonia)

Wagotonia lub nerw błędny charakteryzuje się następującymi objawami: stan depresyjny, zwiększone zmęczenie, zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność), zaburzenia pamięci, obniżona wydajność, apatia, nieśmiałość, ból brzucha, zaburzenia apetytu, nudności, złe samopoczucie w dusznym pokoju lub na zimno, zawroty głowy, ból nóg, akrocyjanoza, nadmierne pocenie się, częste oddawanie moczu, zaparcia, przemijający obrzęk pod oczami i reakcje alergiczne.

Odnotowano następujące objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego: ból w okolicy serca, niskie ciśnienie krwi (80/50 mm Hg), bradyarytmię, stłumione tętno (puls do 45-50 uderzeń / min), wzrost wielkości serca.

Sympathicotonia

Sympathicotonia charakteryzuje się następującymi objawami: blanszowanie skóry, dreszcze, podwyższone ciśnienie krwi, tachykardia, lęk (poczucie strachu i lęku), krótki temperament, nieuwaga, nadwrażliwość na ból, rozszerzenie źrenic, wielomocz, zaparcia.

Dystonia nerwowo-krążeniowa (NDC)

Dystonia nerwowo-krążeniowa dzieli się na trzy typy: sercowy, naczyniowy i mieszany, z których każdy charakteryzuje się własnymi objawami.

Kardialny typ NCD (kardiopatia czynnościowa): zaburzenia rytmu i przewodzenia serca (bradykardia zatokowa, tachykardia, skurcz dodatkowy, blok przedsionkowo-komorowy stopnia I-II), niektóre formy wypadnięcia zastawki mitralnej i zaburzenia repolaryzacji komór.

Naczyniowy typ NCD: nadciśnienie tętnicze (nadciśnienie) i niedociśnienie tętnicze (niedociśnienie).

Mieszany typ NCD: połączenie objawów sercowych i naczyniowych.

Inne oznaki dysfunkcji autonomicznej

Zespół sercowo-naczyniowy charakteryzuje się następującymi objawami: zaburzenia rytmu serca (bradykardia, tachykardia, dodatkowe skurcze), blednięcie skóry, ciągłe zmiany ciśnienia krwi, różnego rodzaju dyskomfort lub ból w sercu, które nie ustępują podczas przyjmowania nitrogliceryny.

Zespół hiperwentylacji charakteryzuje się następującymi objawami: uczucie duszności, brak powietrza, jakby trudno było złapać oddech do pełnej klatki piersiowej, skurcze mięśni, zawroty głowy, zaburzenia czucia w kończynach i w pobliżu jamy ustnej.

Zespół jelita drażliwego charakteryzuje: ból w podbrzuszu, wzdęcia (wzdęcia), częste pragnienie wypróżnienia, ból lub dyskomfort w żołądku, zaburzenia apetytu, nudności i wymioty, dysfagia.

Cystalgia to bolesna potrzeba oddawania moczu i samego jej działania, podczas gdy mocz w analizach nie wykazuje obecności żadnych chorób;

Zaburzenia pocenia się, szczególnie nadmierne pocenie się, obserwuje się na podeszwach stóp i dłoni;

Zaburzenia seksualne charakteryzujące się u kobiet pochwą i anorgazmią, u mężczyzn zaburzeniami erekcji i wytryskiem;

Naruszenie termoregulacji, która charakteryzuje się codziennymi spadkami temperatury, od normalnego wskaźnika, do niewielkiego wzrostu (do 37,5 ° C), lekkiego chłodu.

Kryzysy wegetatywne

Pod wpływem niekorzystnych czynników - nadmiernego zmęczenia (psychicznego i fizycznego), ostrych chorób zakaźnych, stresów i innych, o których powiemy nieco później, dana osoba może zostać zaatakowana przez różnego rodzaju kryzysy wegetatywne - ataki paniki, burze wegetatywne, napady. Mogą występować zarówno krótko, jak i długo, do kilku dni. Rozważ najczęstsze kryzysy wegetatywne.

Kryzys współczulny. Charakteryzuje się następującymi objawami: ból głowy, podwyższone ciśnienie krwi (do 150 / 90-180 / 110 mmHg), szybki puls (do 110-140 uderzeń / min), zwiększona pobudliwość, drętwienie kończyn z uczuciem zimna w nich, ból w sercu, częste oddawanie moczu, wielomocz, suchość w ustach, czasem podwyższona temperatura ciała (do 38-40 ° C).

Kryzys Vagoinsular. Charakteryzuje się następującymi objawami: gwałtowne blednięcie skóry, zwiększone pocenie się, obniżenie ciśnienia krwi i temperatury ciała, ból brzucha, wzdęcia, nudności i wymioty. Czasami może rozwinąć się obrzęk Quinckego. Możliwe są również ataki uduszenia, ból serca, omdlenia, migrena.

Powody VSD

Istnieje wiele przyczyn dystonii wegetatywno-naczyniowej, ale wszystkie z nich są podzielone na 2 główne grupy - pierwotne, które najczęściej leżą w dziedziczności i wtórne, które wywołują dysfunkcję autonomicznego układu nerwowego, który już ma jakiekolwiek odchylenia. Rozważ główne przyczyny IRR:

Główne przyczyny rozwoju VSD

 • Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) płodu w ostatnich miesiącach ciąży, podczas porodu i pierwszych dni po jego urodzeniu. Najczęściej przyczynia się to do spożywania przez kobietę w ciąży napojów alkoholowych, różnych leków bez konsultacji z lekarzem, palenia, stresu, uszkodzenia podwzgórza podczas porodu. Sytuacje te prowadzą następnie do nieodpowiedniej reakcji dziecka na szczególną stresującą sytuację, nerwicę, nierównowagę emocjonalną itp..
 • Niekorzystne warunki pobytu / pobytu dziecka - kłótnie rodzinne, obecność w rodzinie osób uzależnionych od alkoholu, rozwody, nadmierna opieka nad dzieckiem, konflikty w szkole, stres psychiczny, stres, przeciążenie emocjonalne.
 • Dziedziczność, która najczęściej jest przekazywana dziecku od matki.

Wtórne przyczyny lub czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia IRR:

 • Różne rodzaje chorób przewlekłych - układy somatyczne, alergiczne, a także nerwowe, sercowo-naczyniowe, oddechowe, hormonalne, trawienne i inne, nieprawidłowości konstytucyjne (skaza);
 • Ostra zmiana klimatu lub środowiska życia;
 • Niekorzystne warunki środowiskowe w środowisku życia
 • Brak witamin i minerałów (hipowitaminoza) w organizmie, który jest najczęściej spowodowany niedożywieniem;
 • Obciążenie fizyczne, emocjonalne i psychiczne, stres;
 • Nerwica, histeria;
 • Depresja;
 • Hormonalna restrukturyzacja ciała - dojrzewanie u chłopców i dziewcząt, początek menstruacji, zespół napięcia przedmiesiączkowego, menopauza;
 • Niemożność wyrażenia werbalnego doświadczenia emocjonalnego (aleksytymia);
 • Złe nawyki - nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, narkotyki;
 • Naruszenie struktury kręgosłupa (uraz, osteochondroza);
 • Zaburzenia snu (bezsenność lub zwiększona senność);
 • Zatrucie (zatrucie);
 • Zaburzenia metaboliczne mózgu.

Klasyfikacja dystonii wegetatywno-naczyniowej

Ponieważ diagnoza VVD została postawiona tylko przez sowieckich lekarzy, nie opracowano międzynarodowej klasyfikacji tego stanu. Dlatego przy diagnozowaniu VVD brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Etiologia;
 • Lokalizacja dysfunkcji autonomicznej - uogólniona, ogólnoustrojowa lub lokalna;
 • Wariant zaburzenia jest wagotonowy, sympatykotoniczny i mieszany;
 • Narządy i układy zaangażowane w proces patologiczny;
 • Nasilenie VSD jest łagodne, umiarkowane i ciężkie;
 • Prąd - utajony, stały, napadowy.

Rozpoznanie dystonii wegetatywno-naczyniowej

Do diagnozowania dystonii wegetatywno-naczyniowej stosowane są następujące metody:

Ponadto można przepisać konsultacje z następującymi lekarzami:

Diagnostyka różnicowa dystonii wegetatywno-naczyniowej

Diagnoza różnicowa jest konieczna, aby wykluczyć inne choroby podobne do objawów VVD. Tak więc objawy są podobne do dystonii wegetatywnej: reumatyzm, dysplazja tkanki łącznej, reumatyczna choroba serca, niereumatyczne zapalenie serca, choroba serca, nadciśnienie tętnicze (nadciśnienie), astma oskrzelowa, ostre choroby zakaźne, posocznica, nowotwory złośliwe (rak), zaburzenia psychiczne.

Leczenie wegetatywnej dystonii naczyniowej (VVD)

Leczenie dystonii wegetatywno-naczyniowej to dość długa i żmudna sprawa. Pozytywne rokowanie zależy w dużej mierze od prawidłowej diagnozy i dokładnego ustalenia przyczyny IRR.

Leczenie VSD odbywa się kompleksowo i obejmuje następujące elementy:

 • Normalizacja reżimu dnia, snu, odpoczynku;
 • Eliminacja braku aktywności fizycznej za pomocą dozowanej aktywności fizycznej (terapia ruchowa);
 • Masaże i zabiegi wodne;
 • Balneoterapia (leczenie wodą mineralną);
 • Światłolecznictwo;
 • Ograniczanie źródeł doznań emocjonalnych - gry komputerowe, programy telewizyjne;
 • Poradnictwo i korekta psychologiczna rodziny;
 • Normalizacja żywienia (regularne stosowanie żywności wzbogaconej w witaminy);
 • Elektroforeza;
 • Terapia lekowa.

Tryb pracy / odpoczynku

Ciało każdej osoby ma swój własny „ładunek”, który zależy od wielu czynników. Kiedy siły się kończą, ale osoba nadal przeciąża swoje ciało pracą fizyczną lub umysłową, ciało zaczyna słabnąć, ulegając w ten sposób różnym zakłóceniom w pracy różnych systemów. To samo dzieje się, gdy dana osoba nie pozwala ciału odpocząć przez wystarczającą ilość czasu. Dlatego w celu zachowania zdrowia bardzo ważne jest, aby osoba szanowała tryb pracy / odpoczynku. Pracuj z umiarem, odpoczywaj i upewnij się, że śpisz.

Brak ćwiczeń lub siedzący tryb życia

Siedzący tryb życia prowadzi do osłabienia tkanek mięśniowych różnych narządów, które są najmniej zaangażowane w codzienne życie danej osoby. Ponadto przy hipodynamii wzrasta ryzyko rozwoju różnych chorób układu sercowo-naczyniowego. „Ruch to życie” to uczciwe stwierdzenie. Im bardziej osoba się porusza, tym lepiej „bawi się” krwią, tym samym poprawiając krążenie krwi, organy otrzymują wraz z krwią niezbędne odżywianie do ich normalnego funkcjonowania w postaci tlenu i różnych substancji.

Masaże i zabiegi wodne

Fizyczne działanie na ciało, w szczególności masaż leczniczy i zabiegi wodne poprawiają krążenie krwi, poprawiają funkcjonowanie układu limfatycznego, w razie potrzeby przywracają strukturę kręgosłupa (w przypadku osteochondrozy), a wraz z kręgosłupem kanały nerwowe z naczyniami, które przez niego przechodzą, są wyrównane. Ponadto masaż pozwala zrelaksować się, złagodzić stres, poprawić napięcie mięśni. Wszystkie te działania mają korzystny wpływ na pracę nie tylko ośrodkowego układu nerwowego, ale także mogą poprawić ogólny stan zdrowia osoby.

Źródła przeżyć emocjonalnych

Obecna liczba mediów, a także sposoby uzyskiwania tych informacji z roku na rok, tylko rosną. Dzisiaj niewiele osób zaskoczy smartfon z możliwością czerpania informacji z Internetu, komputera, laptopa, telewizora. Ale cały problem polega na jakości otrzymanych informacji. Jeśli zrobisz krótką recenzję przynajmniej plakatów dla jednej lub innych współczesnych gier komputerowych, niektórych kreskówek, filmów, wiadomości, możesz wyróżnić duży obraz - morderstwa, przemoc, okrucieństwo, kłamstwa, wojny, okultyzm itp. Wszystko to bardzo negatywnie wpływa na rozwijającą się psychikę dziecka, a także wielu ludzi. Złe sny, samolubstwo, brak szacunku dla innych ludzi to tylko wierzchołek góry lodowej. Podstawą jest niestabilność emocjonalna, brak równowagi, niepewność w przyszłości, panika. Jeśli jesteś rodzicem i jeszcze nie studiowałeś przepływu informacji, które je dziecko, w sam raz, aby zacząć to robić. Chroń swoje dziecko przed negatywnym przepływem informacji z Internetu i innych źródeł. Jest to bardzo ważny punkt nie tylko z punktu widzenia VVD medycznego, ale także jako środek zapobiegawczy przeciwko innym złożonym chorobom, które zwykle występują u dorosłych.

Korekta psychologiczna rodziny

Ten środek jest konieczny, jeśli Twoja rodzina ma częste konflikty, trudności z wychowaniem dziecka. Pamiętaj, że kłótnie i skandale negatywnie wpływają na rozwój umysłowy dziecka. Nie pozwól na wyjaśnienie relacji z dziećmi. Dzieci powinny dorastać w kochającej się rodzinie, w której każdy członek szanuje się nawzajem. Tak więc osoba, która będzie podążać za twoim modelem rodziny, jest pielęgnowana i lepiej, aby rodzina była szczęśliwa.

Odżywianie

Do normalnego funkcjonowania dowolnego narządu lub układu człowieka niezbędne są różne witaminy i minerały. Każda witamina bierze udział nie tylko w pracy całego organizmu, ale także w rozwoju wszystkich narządów, regulacji ich funkcji życiowych.

Niektóre witaminy są wytwarzane w wymaganej ilości przez sam organizm, ale w zasadzie witaminy możemy uzyskać tylko z jedzenia, które jemy. Jeśli ktoś przyzwyczai się do jedzenia śmieciowego jedzenia, kanapek, frytek, piwa i innych niezdrowych produktów spożywczych, nie otrzymuje niezbędnej ilości witamin, ponieważ w takich pokarmach po prostu nie istnieją. Być może jest pyszne, ale na pewno nie zdrowe. Co więcej, takie śmieciowe jedzenie jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Bardzo ważne jest również, aby jeść co najmniej 3 razy dziennie. Jedzenie to rodzaj „energii” niezbędnej do wykonywania różnych codziennych czynności. Nie ma jedzenia lub jest wadliwy, nie ma siły do ​​pracy i oczywiście zdrowia ludzkiego.

Daj pierwszeństwo pokarmom bogatym w witaminy i minerały - warzywa, owoce, zioła, zboża. Staraj się nie smażyć produktów, ale gotować na parze lub gotować. Im mniej produktów żywnościowych poddaje się obróbce cieplnej, tym więcej witamin i minerałów zatrzymują. Piękno i zdrowie ludzi w dużej mierze zależą od żywienia człowieka.

Elektroforeza

Kiedy wagotonia jest przepisywana elektroforeza z kofeiną, wapniem, mesatonem.
W przypadku sympatykotonii zalecana jest elektroforeza z magnezem, papaweryną, bromem, aminofiliną.

Terapia lekowa

Terapia farmakologiczna jest zwykle stosowana w następujących przypadkach:

 • Terapia nielekowa nie przyniosła pożądanego rezultatu;
 • Aby zatrzymać różnego rodzaju objawy, co utrudnia wykonywanie codziennych zadań;
 • Do leczenia różnych chorób przewlekłych, które mogą być czynnikami determinującymi rozwój VVD.

Leki na VVD:

Środki uspokajające Mają korzystny wpływ na układ nerwowy, łagodzą. Wśród środków uspokajających są szeroko stosowane: leki na bazie waleriany, głogu, dziurawca zwyczajnego, motherwort - Novopassit, Persen, Stressplant, herbata ziołowa z melisy.

Środki uspokajające (leki przeciwlękowe). Służą do łagodzenia ataków strachu, stresu, lęku. Wśród środków uspokajających można wymienić: „Diazepam”, „Relanium”, „Tranxen”.

Leki przeciwdepresyjne Są stosowane w celu złagodzenia uczuć depresji, depresji, apatii, lęku, drażliwości, przeciążenia emocjonalnego, a także w celu zwiększenia aktywności umysłowej. Ponadto leki przeciwdepresyjne stosuje się w przypadkach, w których pacjent z VSD stale odczuwa bóle w całym ciele (w sercu, przewodzie pokarmowym, mięśniach i stawach), które nie są podatne na leczenie objawowe. Wśród leków przeciwdepresyjnych można wyróżnić: „Amitryptylina”, „Imipramina”, „Klomipramina”, „Coaxil”, „Prozac”, „Tsipramil”.

Nootropics. Służą do poprawy aktywności umysłowej, odporności mózgu na różne stresujące sytuacje, poprawy stanu energetycznego neuronów. Wśród nootropów można wyróżnić: „Piritinol”, „Piracetam”, „Phenibut”.

Aby znormalizować krążenie obwodowe i mózgowe, a także mikrokrążenie krwi, stosuje się cynaryzynę, winpocetynę (Cavinton), pentoksyfilinę (Trental), kwas nikotynowy (witamina B3 lub PP)..

W przypadku sympatykotonii, w przypadku bólu w okolicy serca stosuje się blokery ß-adrenergiczne - propranolol (Anaprilin, Obzidan), Atenolol (Atenol, Tenormin).

W celu złagodzenia bólu serca stosuje się: Verapamil (Verapamil, Isoptin), Valocordin, Nalewka Waleriana.

Z reakcjami wagotonicznymi. Stosowane są psychostymulanty pochodzenia roślinnego - preparaty na bazie trawy cytrynowej, eleutherococcus, przynęty itp..

W przypadku nadciśnienia wewnątrzczaszkowego (wysokie ciśnienie krwi) stosuje się terapię odwodnienia, która ma na celu usunięcie nadmiaru wody z organizmu. Do tych celów stosuje się leki moczopędne..

Korzystne w kompleksie, w leczeniu VVD, glicyna, kwas glutaminowy, pantogam, kompleksy witamin i minerałów sprawdziły się.

W przypadku zaparć konieczne jest dodanie do diety żywności z dużą ilością błonnika, świeżych warzyw i owoców. Dozwolone są również środki przeczyszczające: Dufalac, Lavacol, Normase.

Przy częstej biegunce ilość błonnika spożywanego w żywności musi zostać zmniejszona. Dodatkowo możesz wziąć środek przeciwbiegunkowy: loperamid (Imodium, Lopedium), sorbenty (Polyphepan, Smecta).

W podwyższonych temperaturach można przyjmować: „Pyroxan”, „Phentolamine”.

Przy wzmożonym poceniu się skórę można leczyć roztworami formaliny, nadmanganianu potasu (nadmanganianu potasu), kwasu garbnikowego.

W przypadku niewydolności żylnej - jeśli pacjent ma hałas w głowie i pulsujący ból, ciężkość w głowie, możesz wziąć: „Vazoket”, „Detralex”. Przygotowania do niewydolności żylnej trwają 1-2 miesiące.

Z zawrotami głowy na tle wysokiego ciśnienia krwi stosuje się leki poprawiające krążenie mózgowe - winpocetynę, Cavintona, Nicerium, Oxybral.

W przypadku silnych bólów głowy i zawrotów głowy możesz wziąć - „Betaserk”.

Ważny! Podczas leczenia VSD pamiętaj, aby porzucić złe nawyki - palenie, picie alkoholu, zażywanie narkotyków.

Prognoza

Dzięki terminowemu wykryciu, dokładnej diagnozie i ścisłemu przestrzeganiu recepty lekarza na leczenie VVD prognozy na wyleczenie są korzystne. Podczas VVD bardzo ważne jest prawidłowe przeprowadzenie psychologicznej adaptacji dziecka, aby po jego dojrzewaniu odchylenia umysłowe powstałe podczas VVD nie towarzyszyły mu przez całe życie.

Leczenie dystonii wegetatywno-naczyniowej środkami ludowymi

Ważny! Przed użyciem środków ludowych należy skonsultować się z lekarzem!

Wanny W przypadku bólów głowy za pomocą VVD rozcieńczyć 5 łyżek stołowych w ciepłej wodzie. łyżki suchej musztardy. Wlać powstałą mieszaninę do kąpieli z wodą o temperaturze około 40 ° C. Połóż się w takiej wannie przez 8-10 minut, a następnie owiń się w prostą bawełnianą pościel i łóżko. Pij herbatę z uspokajającą herbatą ziołową.

Herbata ziołowa. Na nerwicę, stres, pić na noc herbatę uspokajającą na bazie melisy, waleriany, matki, tymianku, głogu.

Buraczany. Przetnij świeże buraki na pół i przymocuj połówki do skroni na około 10 minut, a następnie wyciśnij sok z połówek buraków, namocz w nim waciki i włóż je do uszu. Pomoże to złagodzić bóle głowy..

Sok Aby wzmocnić ciało za pomocą VVD, przygotuj sok z buraków, ogórków i marchwi w stosunku 1: 1: 3. Weź ten sok rano. Będzie naładować twoje ciało energią i witaminami..

Kolekcja. Aby zmniejszyć ciśnienie krwi, kołatanie serca, uspokoić, zmniejszyć bóle głowy, możesz przygotować następującą kolekcję ziół leczniczych: skrzyp polny (20 g), fluorescencyjny Astragalus (20 g), cynamon bagienny (15 g) i słodką koniczynę leczniczą (20 g). Wymieszaj zioła, zalej 200 ml wrzącej wody i zamknij na noc, aby nalegać. Konieczne jest wzięcie naparu po posiłku, przez 1-2 łyżki. łyżka przez 4-6 tygodni.

Len + anyż + scumpia. Wymieszaj w równych proporcjach z 1 łyżką. łyżkę nasion lnu, liści skorupy i owoców anyżu, zalać 1 litrem wody i gotować przez około 10 minut. Ostudzić i pić zamiast wody.

Jeśli nic nie pomaga, być może czas zwrócić się do Boga, bo któż inny niż Stwórca może uzdrowić swoje stworzenie? Co więcej, Jezus powiedział: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Hebr. Mateusza 11:28). Często modlitwa robi znacznie więcej niż ludzką wiedzę..

Zapobieganie dystonii wegetatywno-naczyniowej

Zapobieganie VVD obejmuje następujące środki zapobiegawcze:

 • Wyklucz spory rodzinne, konflikty;
 • Komunikuj się z dzieckiem, znajdź przyczyny jego zaburzeń, jeśli są obecne;
 • Wyeliminuj, na ile to możliwe, kontakt dziecka z różnego rodzaju informacjami zawierającymi sceny przemocy, morderstwa, okultyzmu - filmy, bajki, gry komputerowe, bezpłatny niekontrolowany dostęp do Internetu.
 • Jedz pokarmy wzbogacone witaminami i minerałami;
 • Wyeliminuj złe nawyki - alkohol, palenie;
 • Nie pozwól, aby różne choroby, zwłaszcza o charakterze zakaźnym, postępowały tak, aby nie stały się chroniczne;
 • Obserwuj tryb pracy / odpoczynku
 • Nie spożywaj niekontrolowanego przyjmowania różnych leków bez konsultacji z lekarzem;
 • Unikać stresu. Jeśli pracujesz w pracy z dużym obciążeniem psycho-emocjonalnym, pomyśl, czy warto? Konieczna może być zmiana zadań. Zdrowie jest droższe niż pieniądze!
 • Staraj się poruszać więcej, uprawiać sport, jeździć na rowerze.

Z którym lekarzem skontaktuję się z VVD?

Wideo o VSD

Porozmawiaj o dystonii wegetatywno-naczyniowej na forum...

PODOBNE ARTYKUŁY WIĘCEJ OD AUTORA

Objawy VSD i jak sobie z nimi radzić

Duszność - przyczyny, objawy i leczenie

Miażdżyca - objawy i leczenie

Bradykardia - objawy i leczenie

Pierwsza pomoc dla arytmii - algorytm działań

Extrasystole - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie i zapobieganie

Czym jest VSD i jak sobie z tym poradzić

Jak pozbyć się stresu w pracy - najskuteczniejsze środki i metody

Pierwsza pomoc w zawale mięśnia sercowego

6 UWAGI

O VSD I INNYCH ZESPOŁACH WEGETATYWNYCH U DZIECI

W ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie obserwuje się gwałtowny wzrost częstości występowania wszystkich głównych grup chorób, zwłaszcza chorób układu mięśniowo-szkieletowego (OA).

Wiadomo, że w procesie powstawania OA struktury kostne rosną szybciej niż tkanki miękkie: okostna, aparat więzadłowy, torebki stawowe i mięśnie. Liczne współczesne badania ortopedów, artologów i wertebro-neurologów przekonująco dowodzą, że nieproporcjonalny wzrost powyższych strukturalnych formacji OA może często prowadzić do powstawania blokad funkcjonalnych (FB) w stawach międzykręgowych i obwodowych, które z kolei mechanicznie podrażniają struktury nerwowe przykręgosłupowe i okołostawowe.. Na tle FB stawu, oprócz upośledzenia ruchu i funkcji bólowych, rozwija się polimorficzny obraz kliniczny odruchowych chorób kręgosłupa układu nerwowego (ARS) i bólu stawów w dotkniętych segmentach kręgowo-ruchowych (PDS) i stawach obwodowych.

W zależności od stopnia uszkodzenia PDS może wystąpić ból głowy, ból w klatce piersiowej, brzuchu i innych częściach ciała. Przy patologicznym podrażnieniu autonomicznego układu nerwowego pojawiają się następujące objawy kliniczne: zawroty głowy, zamglenie przed oczami, migotanie „much” przed oczami, trudności w oddychaniu, zaburzenia przepływu mózgowego, niestabilność akcji serca, ciśnienie krwi itp. W literaturze zagranicznej, w szczególności amerykańskiej, medycznej W latach 50. pojawił się popularny termin „bóle głowy u dzieci”. Nieświadomi patogenezy amerykańscy naukowcy wyjaśnili swoje pochodzenie faktem, że amerykańskie uczniowie używają syntetycznego halucynogenu LSD.

Jednocześnie patogeneza bólów głowy u dzieci nie była znana w naszym kraju. Dlatego każdy ból głowy u dziecka w wieku 8-12 lat, jeśli nie był związany z procesem nowotworowym mózgu, był interpretowany przez klinicystów jako „zapalenie pajęczynówki”, „zespół nadciśnienia”, „resztkowe skutki przeniesionego urazu czaszkowo-mózgowego”, „resztkowe skutki przeniesionego neuroinfekcje ”itp. Lekarze starszego pokolenia pamiętają, jak w odległej przeszłości dzieci cierpiące na bóle głowy były poddawane złożonym testom diagnostycznym (nakłucie kręgosłupa, pneumoencefalografia, ventriculography itp.). Często, nie dochodząc do prawdziwej przyczyny prawdziwej przyczyny choroby, i doprowadziwszy swoją ignorancję do jednej z powyższych diagnoz, takie dzieci zostały poddane długiemu i nieskutecznemu „leczeniu”. W rezultacie dzieci często płaciły swoim zdrowiem za ignorancję i błędy lekarzy..

Należy zauważyć, że choroby „dystonia nerwowo-krążeniowa”, „dystonia naczyniowo-naczyniowa”, „dyskineza żółciowa”, „dyskineza jelitowa”, „kolka jelitowa”, „dyskineza układu moczowego” i „choroba dojrzewania płciowego” są po prostu wymyślone, ponieważ w „Międzynarodowym klasyfikacja chorób ”(ICD-10), takie formy nozologiczne w ogóle się nie pojawiają. Są one sklasyfikowane w F45.3: „Zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia nerwicowe i somatyczne związane ze stresem”.

W 1918 r. Amerykański lekarz B. Oppenheimer po raz pierwszy zaproponował określenie „astenia nerwowo-krążeniowa”. Później, w 1954 r., Krajowy kardiolog N.N. Savitsky zaproponował „dystonię neurokrążącą” (NDC), podzieloną na typy kliniczne: hipertoniczne, hipotoniczne i kardiologiczne. Neurolog - Vegetologist Academician A.M. Wayne (1996) ostro skrytykował termin „dystonia neurokrążąca”: „Jest to całkowicie niedopuszczalne”, powiedział, „że ta sama choroba powinna być różnie oznaczana przez przedstawicieli różnych specjalizacji medycznych. Zespół dystonii autonomicznej (SVD) jest przejawem wszystkich form zaburzeń autonomicznej regulacji. Dlatego wydaje nam się, że bardziej ogólny termin - zespół dystonii autonomicznej „jest poprawny”.

Na początku XX wieku światowa medycyna nie posiadała jeszcze wiedzy na temat osteochondrozy, osteoporozy kręgosłupa i niedrożności stawów w OA, dlatego naukowców tamtych czasów nie można obwiniać za błędność ich poglądów i opinii. W ostatnich dziesięcioleciach badania wertebro-neurologów i traumatologów ortopedycznych dostarczyły nowoczesnej medycynie nowej wiedzy na temat patogenetycznego związku blokad stawów i czynnościowych zaburzeń naczyniowo-naczyniowych oraz ich leczenia patogenetycznego, preferując metody mechanicznego usuwania blokad stawów.

Patogenetyczne metody leczenia przyczyniają się do osiągnięcia pomyślnego wyniku i eliminują potrzebę leczenia farmakologicznego. Struktury kostne i układ mięśni szkieletowych układu mięśniowo-szkieletowego to potężny mechanizm, za pomocą którego wykonywane są codzienne czynności ruchowe człowieka.

„Człowiek żyje tak długo, jak ma silną i zdrową kość” - mówi przysłowie. Dlatego w dawnych czasach ludzie długowieczni, aby nadal utrzymywać zdrową rodzinę, próbowali ożenić się i ożenić z wnukami i prawnukami z dziećmi z rodzin o „zdrowej kości w rodzinie”.

Aleksander Twardowski w wierszu „Kraj morawski” podaje interesujące, nawet z medycznego punktu widzenia, następujące wiersze ludowej mądrości:

„Od dziadka usłyszałem Morgunoka - ustalono ostateczny termin:

Zdrowie - czas, powodzenia - czas, bogactwo i umysł.

Czasami dziadek mówi rymowankami rękami

Jak za dwadzieścia lat nie ma siły - nie będzie i nie czekał.

Sam Morgunok, jak wszyscy, początkowo nie wierzył w słowa dziadka.

Dosyć - gdzie jest dwadzieścia lat! Ale nie ma heroicznej mocy.

A może byłaby, gdy używałaby gruba, ale nie wojna ”.

Zaskakujące jest to, że rola układu mięśniowo-szkieletowego (OA) w kształtowaniu zdrowia fizycznego była znana dziadkowi żołnierza Morgunk bardziej niż niektórym współczesnym lekarzom.

Nic nie wpływa na błędny rozwój ODE jako zmniejszenie aktywności ruchowej organizmu - brak aktywności fizycznej lub hipokinezja. Mięśnie skazane na długi odpoczynek stają się zwiotczałe i zmniejszają swoją objętość, „gorset mięśniowy” słabnie, powstają funkcjonalne blokady stawów międzykręgowych i obwodowych, objawiające się bólem odruchowym i zaburzeniami naczyniowo-naczyniowymi.

Monografia B. Lawrence, L. Joseph Melton (2000) „Osteoporoza. Etiologia, diagnoza, leczenie ”radykalnie zmieniło nasze rozumienie rozwoju i powstawania ODE. Teraz nauczyliśmy się, jak medycznie „zarządzać” procesami resorpcji kości i przebudowy. Kierując się nowoczesnymi poglądami naukowymi na temat patogenezy, kliniki, diagnozy i leczenia patogenetycznego odruchowych kręgowych zespołów naczyniowo-naczyniowych, autor tego artykułu w nowym świetle stwierdził:

- endogenne i egzogenne czynniki patogenetyczne zespołów naczyniowo-naczyniowych u dzieci;

- diagnostyka kliniczna i różnicowa VZNS;

- „maski” odruchowych zespołów naczyniowo-naczyniowych;

- Klinika odruchowych zespołów naczyniowo-naczyniowych u dzieci;

- Nowoczesne metody patogenetyczne w leczeniu chorób OAA i zespołów odruchowych u dzieci.

W procesie poznania otaczającego świata w człowieku tkwi dwie kategorie epistemologiczne: wiara i wiedza. Wiara jest zawsze ślepa, ponieważ wyłącza świadomość, a wiedza, doświadczenie i eksperyment nie potrzebują wiary. Trzeba nie tylko wierzyć, ale także wiedzieć, rozumieć i weryfikować. Prawdziwa wiedza nie potrzebuje wiary. Na przykład twierdzenie Pitagorasa nie potrzebuje wiary; może być nieznane. W procesie poznawania nauk medycznych wiele buduje się na wierze. Uczniowie, którzy nie mają podstawowej wiedzy, dostrzegają jakiekolwiek informacje płynące z ust nauczyciela na temat wiary, a później w ich umysłach stają się dominujące przez wiele lat. Dlatego niedopuszczalne jest nauczanie przez uczniów rutynowej „wiedzy” na temat patogenezy i leczenia VSD oraz różnych „dyskinez” u dzieci, co obecnie praktykowane jest w wielu medycznych szkołach wyższych Federacji Rosyjskiej i innych krajach WNP.

We współczesnej neuropatologii dziecięcej nadmierna diagnoza różnych VSD i „dyskinez” osiąga 90–95 procent, a środki depresyjne są szeroko włączone w kompleks środków terapeutycznych tego rodzaju „choroby”. Dzieci „przyzwyczajają się” do pigułek, a później stają się potencjalnymi kandydatami na legiony przyszłych młodych narkomanów, co pociąga za sobą ogromne konsekwencje.

Instytut Badań Traumatologii i Ortopedii im. N.N. Priorov, Wydział Traumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji, RMAPO i jedyny oddział w Federacji Rosyjskiej wertebro-neurologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Kazaniu im. S. Kirow nie może zapewnić wszystkim lekarzom w kraju nowoczesnej wiedzy na temat etiologii, patogenezy, kliniki i leczenia patogenetycznego zespołów odruchowych rozwijających się na tle patologii OA. Realizacja takiego wydarzenia edukacyjnego na dużą skalę jest praktycznie nierealna..

W pediatrii domowej wciąż nie ma jednej doktryny dotyczącej etiologii, patogenezy, diagnozy i leczenia odruchowych zespołów naczyniowo-naczyniowych u dzieci. W dziedzinie praktycznej opieki zdrowotnej leczenie tej patologii jest wykonywane przez lekarzy różnych specjalizacji i przeprowadza ją na różne sposoby. W takim środowisku nie można mieć nadziei, że ten ogromny problem zdrowia publicznego zostanie opanowany. Dlatego kręgosłup dziecka jest najważniejszym organem rosnącego organizmu, a główny winowajca w występowaniu zaburzeń wegetatywno-naczyniowych u dzieci przez długi czas pozostanie w pediatrii - „niezabudowany kręgosłup”.

Można mieć tylko nadzieję, że monografia „Vertebrogenic Vegetovascular Syndromes in Children” opublikowana przez autora tego artykułu, LAP LAMBERT Academic Publishing jest znakiem towarowym: Omni Scriptum GmbH & Co. KG, 2013, może pozytywnie wpłynąć na kształtowanie prawdziwej wiedzy na temat etiopatogenezy i leczenia zaburzeń naczyniowo-naczyniowych u dzieci przez lekarzy.

przede wszystkim podobało mi się, że rada zwróci się do Boga - prawdy

Vladimir Yarovoy, nie jest jasne, jak leczyć dziecko z urazem porodowym, na przykład niedowład nerwu twarzowego (skrzywienie twarzy, nerwowy tik)? Czy chcesz, żebyśmy przeczytali ten artykuł po niemiecku??

chcesz wyleczyć, po chińsku przeczytasz

Chociaż moją dystonię leczyłem leczniczym masażem, kroplami marakui edas-111, poszedłem też na basen popływać. Ale wszystko to pomogło mi, a może i wiara w to. to pomoże. Chciałbym jednak powiedzieć, że komentarz Vladimira Yarovy'ego był dla mnie bardzo interesujący i dziękuję za jego uzasadnienie. Tak, nie wszystko, co bierzemy za pewnik, jest prawdą..

Ważne Jest, Aby Zdawać Sobie Sprawę Z Dystonią

O Nas

Badanie krwi HbA1c jest prostym i niedrogim testem. Jest szeroko stosowany do wykrywania cukrzycy, a także do lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi..