64. Serce - lokalizacja, struktura, rzut na powierzchnię klatki piersiowej. Komory serca, dziury w sercu. Zawory serca - budowa i funkcja.

Serce jest wydrążonym narządem mięśniowym w kształcie stożka, 250-360 g, u noworodków - 25 g.

Znajduje się w jamie klatki piersiowej, za mostkiem, w przednim śródpiersiu: 2/3 w lewej połowie, 1/3 w prawej. Szeroka podstawa jest skierowana w górę i do tyłu, a zwężona część jest skierowana w dół, przednia i lewa. Serce ma 2 powierzchnie: przednią część mostka i dolną przeponę.

Pozycja serca w klatce piersiowej (osierdzie jest otwarte). 1 - lewa tętnica podobojczykowa (a. Subclavia sinistra); 2 - lewa wspólna tętnica szyjna (a. Carotis communis sinistra); 3 - łuk aorty (arcus aortae); 4 - tułów płucny (truncus pulmonalis); 5 - lewa komora (ventriculus sinister); 6 - wierzchołek serca (apex cordis); 7 - prawa komora (ventriculus dexter); 8 - prawe przedsionek (atrium dextrum); 9 - osierdzie (osierdzie); 10 - superior vena cava (w. Cava superior); 11 - tułów ramienno-głowowy (truncus brachiocephalicus); 12 - prawa tętnica podobojczykowa (a. Subclavia dextra) [1989 Lipchenko V I Samusev RP - Atlas normalnej anatomii człowieka]

Struktura ściany serca składa się z 3 warstw: wewnętrznego wsierdzia (spłaszczony cienki gładki śródbłonek) - linie od wewnątrz, tworzą się z niego zastawki; MYOKARDIUM (tkanka mięśniowa prążkowana serca - mimowolne skurcze). Mięśnie komór są lepiej rozwinięte niż przedsionki. Warstwa powierzchniowa mięśni przedsionków składa się z poprzecznych (kołowych) włókien wspólnych dla obu przedsionków oraz głębokości pionowo (wzdłużnie) rozmieszczonych włókien, niezależnych dla każdego przedsionka. W komorach znajdują się 3 warstwy mięśni: powierzchowne i głębokie są wspólne dla komór, środkowa okrągła warstwa jest oddzielna dla każdej komory. Z głębokich, mięsistych belek i mięśni brodawkowych powstają. Wiązki mięśni są ubogie w miofibryle, ale bogate w sarkoplazmy (jaśniejsze), wzdłuż których znajduje się splot spokojnych włókien nerwowych i komórek nerwowych - system przewodzący serca. Tworzy węzły i wiązki w przedsionkach i komorach. EPICARD (komórki nabłonkowe, wewnętrzny liść osierdziowej błony surowiczej) - pokrywa zewnętrzną powierzchnię i najbliższe odcinki aorty, pnia płucnego, żyły głównej. PERICARD - zewnętrzny liść worka osierdziowego. Między wewnętrznym skrzydłem osierdzia (nasierdzi) a zewnętrznym znajduje się szczelina osierdziowa.

Serce; cięcie wzdłużne. 1 - superior vena cava (w. Cava superior); 2 - prawe przedsionek (atrium dextrum); 3 - prawa zastawka przedsionkowo-komorowa (Valva atrioventricularis dextra); 4 - prawa komora (ventriculus dexter); 5 - przegroda międzykomorowa (septum interentriculare); 6 - lewa komora (ventriculus sinister); 7 - mięśnie brodawkowe (mm. Brodawki); 8 - akordy ścięgien (chordae tendineae); 9 - lewa zastawka przedsionkowo-komorowa (Valva atrioventricularis sinistra); 10 - lewe przedsionek (atrium sinistrum); 11 - żyły płucne (w. Pulmonales); 12 - łuk aorty (arcus aortae) [1989 Lipchenko V I Samusev RP - Atlas normalnej anatomii człowieka]

Warstwa mięśniowa serca (według R. D. Sinelnikowa). 1 - w. pulmonale; 2 - auricula sinistra; 3 - zewnętrzna warstwa mięśniowa lewej komory; 4 - środkowa warstwa mięśni; 5 - głęboka warstwa mięśni; 6 - bruzdy międzykomorowe przednie; 7 - valva trunci pulmonalis; 8 - valva aortae; 9 - wyciąg atrium; 10 - w. cava superior [1978 Kraev AV - Human Anatomy Tom II]

Prawa połowa serca (otwarta) [1979 Kurepina MM M Vokken GG - Atlas anatomii człowieka]

Na przedniej ścianie klatki piersiowej serca wyświetlane są:

Górna granica to górna krawędź chrząstki 3. pary żeber.

Lewa granica wzdłuż łuku od chrząstki trzeciego lewego żebra do rzutu wierzchołka.

Wierzchołek w lewej piątej przestrzeni międzyżebrowej znajduje się 1-2 cm przyśrodkowo do lewej linii środkowoobojczykowej.

Prawa krawędź 2 cm po prawej stronie prawej krawędzi mostka.

Opuść od górnej krawędzi chrząstki 5 prawego żebra do występu wierzchołka.

U noworodków serce jest prawie całkowicie po lewej stronie i leży poziomo.

U dzieci w wieku poniżej jednego roku wierzchołek znajduje się 1 cm w bok od lewej linii środkowoobojczykowej, w 4. przestrzeni międzyżebrowej.

Projekcja na przedniej powierzchni ściany klatki piersiowej serca, liści i zastawek księżycowych. 1 - rzut pnia płucnego; 2 - rzut lewej zastawki przedsionkowo-komorowej (bicuspid); 3 - szczyt serca; 4 - rzut prawej zastawki przedsionkowo-komorowej (trójdzielnej); 5 - rzut zastawki księżycowej aorty. Strzałki wskazują miejsca słuchania lewej zastawki przedsionkowo-komorowej i aorty [1973 - Anatomia człowieka]

Aparaty, dziury. Serce dzieli przegroda podłużna na lewą i prawą połówkę. U góry każdej połowy znajduje się atrium, poniżej jest komora. Przedsionki komunikują się z komorami przez otwór przedsionkowo-komorowy. Występy przedsionkowe tworzą prawe i lewe uszy przedsionkowe. Ściany lewej komory są grubsze niż ściany prawej (mięsień sercowy jest lepiej rozwinięty). W prawej komorze znajdują się 3 (częściej) mięśnie brodawkowe, po lewej - 2. Krew przepływa z żył górnych (płynie z góry), żył dolnej żyły głównej (od tylnej do dolnej), żył wieńcowych zatok (poniżej żyły głównej dolnej) do prawego przedsionka. 4 żyły płucne przepływają w lewo. Pień płucny wychodzi z prawej komory, aorta wychodzi z lewej komory.

Serce: A - z przodu; B - za [1979 Kurepina MM M Wokken GG - Atlas anatomii człowieka]

Zawory serca (zastawki z fałdów wsierdzia) zamykają otwory przedsionkowo-komorowe. W prawo - 3-krotnie, w lewo - 2-krotnie (mitral). Ścięgna krawędzi zastawek są połączone z mięśniami brodawkowatymi (z tego powodu, że się nie okazują, nie ma odwrotnego przepływu krwi). W pobliżu otworów pnia płucnego i aorty zastawki księżycowe w postaci 3 kieszeni otwierają się w kierunku przepływu krwi. ↓ ciśnienie w komorach, następnie krew dostaje się do kieszeni, krawędzie zamykają się → krew nie przepływa z powrotem do serca.

Zawory i warstwy tkanki łącznej serca. 1 - ostium atrioventriculares dextrum; 2 - anulus fibrosus dextra; 3 - ventriculus dexter; 4 - valva atrioventricularis dextra; 5 - trigonum fibrosum dextrum; 6 - ostium atrioventriculare sinistrum: 7 - valva atrioventricularis sinistra; 8 - anulus fibrosus sinister; 9 - trigonum fibrosum sinistrum; 10 - Valva aortae; 11 - valva trunci pulmonalis [1978 Kraev AV - Human Anatomy Tom II]

Struktura i zasada serca

Serce jest organem mięśniowym ludzi i zwierząt, który pompuje krew przez naczynia krwionośne.

Funkcje serca - dlaczego potrzebujemy serca?

Nasza krew zaopatruje całe ciało w tlen i substancje odżywcze. Ponadto ma również funkcję oczyszczania, pomagając usuwać odpady metaboliczne.

Funkcją serca jest pompowanie krwi przez naczynia krwionośne.

Ile krwi pompuje ludzkie serce??

Ludzkie serce pompuje od 7 000 do 10 000 litrów krwi w ciągu jednego dnia. To około 3 milionów litrów rocznie. Okazuje się, że do 200 milionów litrów w ciągu całego życia!

Ilość krwi pompowanej w ciągu minuty zależy od aktualnego obciążenia fizycznego i emocjonalnego - im większe obciążenie, tym więcej krwi potrzebuje ciało. Tak więc serce może przepłynąć od 5 do 30 litrów w ciągu jednej minuty.

Układ krążenia składa się z około 65 tysięcy statków, ich całkowita długość wynosi około 100 tysięcy kilometrów! Tak, nie zapieczętowaliśmy.

Układ krążenia

Układ krążenia (animacja)

Układ sercowo-naczyniowy u ludzi jest tworzony przez dwa kręgi krążenia krwi. Z każdym uderzeniem serca krew porusza się natychmiast w obu kręgach.

Krążenie płucne

 1. Odtleniona krew z górnej i dolnej żyły głównej wchodzi do prawego przedsionka, a następnie do prawej komory.
 2. Z prawej komory krew jest wtłaczana do pnia płucnego. Tętnice płucne przewodzą krew bezpośrednio do płuc (do naczyń włosowatych płuc), gdzie otrzymują tlen i wydzielają dwutlenek węgla.
 3. Po otrzymaniu wystarczającej ilości tlenu krew powraca do lewego przedsionka serca przez żyły płucne..

Duże koło krążenia krwi

 1. Z lewego przedsionka krew przemieszcza się do lewej komory, skąd jest następnie pompowana przez aortę do krążenia płucnego.
 2. Po przejściu trudnej ścieżki krew przez żyłę główną ponownie dociera do prawego przedsionka serca.

Zwykle ilość krwi wydalanej z komór serca jest taka sama przy każdym skurczu. Tak więc w dużych i małych kręgach krążenie krwi jednocześnie otrzymuje taką samą objętość krwi.

Jaka jest różnica między żyłami a tętnicami?

 • Żyły są zaprojektowane do transportu krwi do serca, a zadaniem tętnic jest dostarczanie krwi w przeciwnym kierunku.
 • W żyłach ciśnienie krwi jest niższe niż w tętnicach. W związku z tym w tętnicach ściany charakteryzują się większą rozciągliwością i gęstością..
 • Tętnice nasycają „świeżą” tkankę, a żyły przyjmują „marnotrawczą” krew.
 • W przypadku uszkodzenia naczyń rozróżnić krwawienie tętnicze lub żylne można wyróżnić ich intensywnością i kolorem krwi. Tętnicze - mocna, pulsująca, bijąca „fontanna”, kolor krwi jest jasny. Żylne - krwawienie o stałej intensywności (ciągły przepływ), kolor krwi jest ciemny.

Anatomiczna struktura serca

Waga serca osoby wynosi tylko około 300 gramów (średnio 250 g dla kobiet i 330 g dla mężczyzn). Pomimo stosunkowo niskiej wagi jest to niewątpliwie główny mięsień w ludzkim ciele i podstawa jego życia. Wielkość serca jest w przybliżeniu równa pięści osoby. Sportowcy mogą mieć serce półtora razy większe niż zwykła osoba.

Serce znajduje się pośrodku klatki piersiowej na poziomie 5-8 kręgów.

Zwykle dolna część serca znajduje się głównie w lewej połowie klatki piersiowej. Istnieje wariant wrodzonej patologii, w której wszystkie narządy są odzwierciedlone. Nazywa się to transpozycją narządów wewnętrznych. Płuco, obok którego znajduje się serce (zwykle lewe), ma mniejszy rozmiar w stosunku do drugiej połowy.

Tylna powierzchnia serca znajduje się w pobliżu kręgosłupa, a przód jest niezawodnie chroniony przez mostek i żebra.

Ludzkie serce składa się z czterech niezależnych wnęk (komór) podzielonych na części:

 • dwie górne - przednia lewa i prawa;
 • i dwie dolne - lewa i prawa komora.

Prawa strona serca obejmuje prawe przedsionek i komorę. Lewa połowa serca jest reprezentowana odpowiednio przez lewą komorę i przedsionek.

Dolna i górna żyła główna wchodzi do prawego przedsionka, a żyły płucne do lewej. Tętnice płucne (zwane również pniem płucnym) wychodzą z prawej komory. Aorta wstępująca unosi się z lewej komory.

Struktura ściany serca

Struktura ściany serca

Serce ma ochronę przed nadmiernym rozciąganiem i innymi narządami, co nazywa się osierdziem lub workiem osierdziowym (rodzaj skorupy zawierającej narząd). Ma dwie warstwy: zewnętrzną gęstą silną tkankę łączną, zwaną włóknistą błoną osierdziową, i wewnętrzną (surowicze osierdzie).

Następnie następuje gruba warstwa mięśniowa - mięsień sercowy i wsierdzie (cienka podszewka tkanki łącznej serca).

Tak więc samo serce składa się z trzech warstw: nasierdzia, mięśnia sercowego, wsierdzia. Skurcz mięśnia sercowego pompuje krew przez naczynia krwionośne.

Ściany lewej komory są około trzy razy większe niż ściany prawej komory! Fakt ten tłumaczy się tym, że funkcja lewej komory polega na wydalaniu krwi do dużego koła krążenia krwi, gdzie reakcja i ciśnienie są znacznie wyższe niż w małym.

Zastawki serca

Zastawka serca

Specjalne zawory serca pozwalają stale utrzymywać przepływ krwi we właściwym (jednokierunkowym) kierunku. Zawory otwierają się i zamykają na przemian, pozwalając na przepływ krwi, a następnie blokując jej drogę. Co ciekawe, wszystkie cztery zawory znajdują się wzdłuż tej samej płaszczyzny..

Pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą znajduje się zastawka trójdzielna (trójdzielna). Zawiera trzy specjalne ulotki, które podczas skurczu prawej komory mogą zapewnić ochronę przed prądem wstecznym (niedomykalności) krwi w przedsionku.

Zastawka mitralna działa w podobny sposób, tyle że znajduje się po lewej stronie serca i ma budowę dwudzielną..

Zastawka aorty zapobiega powrotowi krwi z aorty do lewej komory. Co ciekawe, kiedy lewa komora kurczy się, zastawka aortalna otwiera się w wyniku nacisku na krew, więc przesuwa się do aorty. Następnie, podczas rozkurczu (okres rozluźnienia serca), odwrotny przepływ krwi z tętnicy pomaga zamknąć zastawki.

Zwykle zastawka aortalna ma trzy skrzydła. Najczęstszą wrodzoną wadą serca jest zastawka dwudzielna aorty. Ta patologia występuje u 2% populacji.

Zastawka płucna (płucna) w momencie skurczu prawej komory umożliwia przepływ krwi do tułowia płucnego, a podczas rozkurczu nie pozwala jej płynąć w przeciwnym kierunku. Składa się również z trzech skrzydeł..

Naczynia serca i krążenie wieńcowe

Ludzkie serce potrzebuje odżywiania i tlenu, tak jak każdy inny narząd. Naczynia zaopatrujące (odżywiające) krew w krew nazywane są wieńcowymi lub wieńcowymi. Naczynia te rozgałęziają się od podstawy aorty.

Tętnice wieńcowe zaopatrują serce w krew, żyły wieńcowe usuwają natlenioną krew. Tętnice znajdujące się na powierzchni serca nazywane są nasierdziowymi. Subendocardial zwane tętnicami wieńcowymi ukrytymi głęboko w mięśniu sercowym.

Większość odpływu krwi z mięśnia sercowego zachodzi przez trzy żyły sercowe: dużą, średnią i małą. Tworząc zatokę wieńcową, wpływają do prawego przedsionka. Przednie i małe żyły serca dostarczają krew bezpośrednio do prawego przedsionka.

Tętnice wieńcowe dzielą się na dwa typy - prawy i lewy. Ten ostatni składa się z przednich tętnic międzykomorowych i otoczkowych. Duża żyła serca rozgałęzia się w tylnej, środkowej i małej żyle serca.

Nawet absolutnie zdrowi ludzie mają swoje unikalne cechy krążenia wieńcowego. W rzeczywistości naczynia mogą nie wyglądać i być ustawione w sposób pokazany na zdjęciu..

Jak rozwija się serce (formy)?

Do utworzenia wszystkich układów ciała płód wymaga własnego krążenia krwi. Dlatego serce jest pierwszym organem funkcjonalnym, który występuje w ciele zarodka ludzkiego, dzieje się to około trzeciego tygodnia rozwoju płodu.

Zarodek na samym początku jest tylko akumulacją komórek. Ale wraz z przebiegiem ciąży jest ich coraz więcej, a teraz są połączone, składając się w zaprogramowane formy. Najpierw powstają dwie rurki, które następnie łączą się w jedną. Ta rura składana i pędzi w dół tworzy pętlę - pierwotną pętlę serca. Ta pętla wyprzedza wszystkie inne komórki wzrostu i szybko się wydłuża, a następnie kładzie w prawo (może w lewo, więc serce zostanie odbite) w postaci pierścienia.

Tak więc zwykle 22 dnia po zapłodnieniu następuje pierwszy skurcz serca, a do 26 dnia płód ma własne krążenie krwi. Dalszy rozwój obejmuje pojawienie się przegród, tworzenie się zastawek i przebudowę komór serca. Przegrody tworzą się do piątego tygodnia, a zastawki serca zostaną utworzone do dziewiątego tygodnia.

Co ciekawe, serce płodu zaczyna bić z częstotliwością zwykłego dorosłego - 75-80 skurczów na minutę. Następnie, na początku siódmego tygodnia, tętno wynosi około 165-185 uderzeń na minutę, co jest wartością maksymalną i następuje opóźnienie. Puls noworodka mieści się w zakresie 120-170 skurczów na minutę.

Fizjologia - zasada ludzkiego serca

Przyjrzyjmy się bliżej zasadom i wzorom serca.

Cykl serca

Kiedy dorosły jest spokojny, jego serce kurczy się z prędkością około 70-80 cykli na minutę. Jedno uderzenie pulsu odpowiada jednemu cyklowi serca. Przy takim tempie skurczu jeden cykl zajmuje około 0,8 sekundy. Z czego czas skurczu przedsionków wynosi 0,1 sekundy, komory mają 0,3 sekundy, a okres relaksacji wynosi 0,4 sekundy..

Częstotliwość cyklu jest ustalana przez sterownik tętna (część mięśnia sercowego, w której występują impulsy regulujące tętno).

Rozróżnia się następujące pojęcia:

 • Skurcz (skurcz) - prawie zawsze pod tą koncepcją występuje skurcz komór serca, co prowadzi do napływu krwi wzdłuż łożyska tętniczego i maksymalizacji ciśnienia w tętnicach.
 • Diastole (pauza) - okres, w którym mięsień sercowy jest w stanie rozluźnienia. W tym momencie komory serca są wypełnione krwią, a ciśnienie w tętnicach maleje.

Podczas pomiaru ciśnienia krwi zawsze rejestrowane są dwa wskaźniki. Jako przykład weź liczby 110/70, co one oznaczają?

 • 110 to górna liczba (ciśnienie skurczowe), to znaczy ciśnienie krwi w tętnicach w czasie bicia serca.
 • 70 jest niższą liczbą (ciśnienie rozkurczowe), to znaczy jest to ciśnienie krwi w tętnicach w czasie rozluźnienia serca.

Prosty opis cyklu pracy serca:

Cykl serca (animacja)

W chwili relaksu serca, przedsionki i komory (przez otwarte zawory) są wypełnione krwią.

 • Występuje skurcz przedsionkowy (skurcz), który pozwala całkowicie przenieść krew z przedsionków do komór. Skurcz przedsionków rozpoczyna się od miejsca, w którym przepływają do niego żyły, co gwarantuje pierwotne uciskanie ust i niezdolność krwi do powrotu do żył.
 • Przedsionki rozluźniają się, a zastawki oddzielające przedsionki od komór (trójdzielnej i mitralnej) zamykają się. Występuje skurcz komorowy.
 • Skurcz komorowy przepycha krew do aorty przez lewą komorę i do tętnicy płucnej przez prawą komorę.
 • Następuje pauza (rozkurcz). Cykl się powtarza.
 • Konwencjonalnie, na jedno uderzenie pulsu występują dwa skurcze serca (dwa skurcze) - przedsionki są najpierw zmniejszone, a następnie komory. Oprócz skurczu komorowego istnieje skurcz przedsionkowy. Skurcz przedsionków nie jest opłacalny przy zmierzonej czynności serca, ponieważ w tym przypadku czas relaksacji (rozkurcz) jest wystarczający do wypełnienia komór krwią. Jednak gdy serce zaczyna bić częściej, skurcz przedsionków staje się kluczowy - bez niego komory po prostu nie miałyby czasu na wypełnienie się krwią.

  Przepływ krwi przez tętnice odbywa się tylko wtedy, gdy komory kurczą się.

  Mięsień sercowy

  Wyjątkowość mięśnia sercowego polega na jego zdolności do rytmicznych automatycznych skurczów, naprzemiennie z relaksacjami występującymi nieprzerwanie przez całe życie. Mięsień sercowy (środkowa warstwa mięśniowa serca) w przedsionkach i komorach jest podzielony, co pozwala im się kurczyć osobno.

  Kardiomiocyty to komórki mięśniowe serca o specjalnej strukturze, która umożliwia przekazywanie fali wzbudzenia w szczególnie skoordynowany sposób. Istnieją więc dwa rodzaje kardiomiocytów:

  • zwykli pracownicy (99% całkowitej liczby komórek mięśnia sercowego) - zaprojektowany do odbierania sygnału z rozrusznika serca poprzez prowadzenie kardiomiocytów.
  • specjalne przewodzące (1% całkowitej liczby komórek mięśnia sercowego) kardiomiocyty - tworzą układ przewodzący. W swojej funkcji przypominają neurony..

  Podobnie jak mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy może zwiększać objętość i zwiększać wydajność jego pracy. Pojemność serca u sportowców wytrzymałościowych może być nawet o 40% większa niż u zwykłego człowieka! Mówimy o korzystnym przeroście mięśnia sercowego, gdy jest on rozciągnięty i jest w stanie pompować więcej krwi za jednym pociągnięciem. Istnieje inny przerost zwany „atletycznym sercem” lub „wołowym sercem”.

  Najważniejsze jest to, że niektórzy sportowcy zwiększają masę samego mięśnia, a nie jego zdolność do rozciągania i wypychania dużych ilości krwi. Powodem tego są nieodpowiedzialnie opracowane programy szkoleniowe. Absolutnie wszelkie ćwiczenia fizyczne, zwłaszcza trening siłowy, powinny być budowane na podstawie treningu cardio. W przeciwnym razie nadmierny wysiłek fizyczny na nieprzygotowane serce powoduje dystrofię mięśnia sercowego, co doprowadzi do przedwczesnej śmierci..

  Układ przewodzący serca

  Układ przewodzący serca to grupa specjalnych formacji składających się z niestandardowych włókien mięśniowych (przewodzących kardiomiocyty), które służą jako mechanizm zapewniający skoordynowaną pracę serca.

  Ścieżka impulsowa

  System ten zapewnia automatyzację serca - wzbudzanie impulsów, które rodzą się w kardiomiocytach bez zewnętrznego bodźca. W zdrowym sercu głównym źródłem impulsów jest węzeł zatokowo-zatokowy. Jest liderem i blokuje impulsy od wszystkich innych rozruszników serca. Ale jeśli jakaś choroba prowadzi do zespołu chorej zatoki, wówczas inne części serca przyjmują swoją funkcję. Tak więc węzeł przedsionkowo-komorowy (automatyczne centrum drugiego rzędu) i wiązka His (AC trzeciego rzędu) są w stanie aktywować się, gdy węzeł zatokowy jest słaby. Zdarzają się przypadki, gdy węzły wtórne wzmacniają swój automatyzm i podczas normalnej pracy węzła zatokowego.

  Węzeł zatokowy znajduje się w górnej tylnej ścianie prawego przedsionka w bezpośrednim sąsiedztwie ujścia górnej żyły głównej. Ten węzeł inicjuje impulsy z częstotliwością około 80-100 razy na minutę.

  Węzeł przedsionkowo-komorowy (AB) znajduje się w dolnej części prawego przedsionka w przegrodzie przedsionkowo-komorowej. Ta przegroda zapobiega rozprzestrzenianiu się impulsu bezpośrednio do komór, omijając węzeł AV. Jeśli węzeł zatokowy zostanie osłabiony, wówczas przedsionkowo-komorowa przejmie jego funkcję i zacznie przekazywać impulsy do mięśnia sercowego z częstotliwością 40-60 skurczów na minutę.

  Następnie węzeł przedsionkowo-komorowy przechodzi do wiązki His (wiązka przedsionkowo-komorowa jest podzielona na dwie nogi). Prawa noga pędzi do prawej komory. Lewa noga jest podzielona na dwie kolejne połowy.

  Sytuacja z lewą nogą wiązki Jego nie jest w pełni zrozumiała. Uważa się, że włókna lewej nogi przedniej gałęzi biegną do przedniej i bocznych ścian lewej komory, a tylna gałąź dostarcza włókna do tylnej ściany lewej komory i dolnych części ściany bocznej.

  W przypadku osłabienia węzła zatokowego i bloku przedsionkowo-komorowego wiązka His może wytwarzać impulsy z prędkością 30-40 na minutę.

  Układ przewodzący pogłębia się i dalej rozgałęzia na mniejsze gałęzie, ostatecznie przekształcając się we włókna Purkinjego, które wnikają do całego mięśnia sercowego i służą jako mechanizm przenoszący skurcze mięśni komór. Włókna Purkinje są w stanie inicjować impulsy z częstotliwością 15-20 na minutę.

  Wyjątkowo wytrenowani sportowcy mogą mieć normalne tętno spoczynkowe do najniższej zarejestrowanej liczby - tylko 28 uderzeń serca na minutę! Jednak dla przeciętnego człowieka, nawet jeśli prowadzi bardzo aktywny tryb życia, częstość tętna poniżej 50 uderzeń na minutę może być oznaką bradykardii. Jeśli masz tak niskie tętno, powinieneś zostać zbadany przez kardiologa.

  Bicie serca

  Tętno u noworodka może wynosić około 120 uderzeń na minutę. Z wiekiem puls przeciętnej osoby stabilizuje się między 60 a 100 uderzeniami na minutę. Dobrze wyszkoleni sportowcy (mówimy o osobach z dobrze wyszkolonym układem sercowo-naczyniowym i oddechowym) mają puls od 40 do 100 uderzeń na minutę.

  Układ nerwowy kontroluje rytm serca - współczulny zwiększa skurcze, a przywspółczulny słabnie.

  Aktywność serca w pewnym stopniu zależy od zawartości jonów wapnia i potasu we krwi. Inne biologicznie aktywne substancje również przyczyniają się do regulacji rytmu serca. Nasze serce może zacząć bić częściej pod wpływem endorfin i hormonów wydzielanych przez słuchanie ulubionej muzyki lub pocałunek.

  Ponadto układ hormonalny może mieć znaczący wpływ na częstość akcji serca - oraz na częstotliwość skurczów i ich siłę. Na przykład wydzielanie nadnerczy znanej adrenaliny powoduje wzrost częstości akcji serca. Przeciwnie działającym hormonem jest acetylocholina.

  Dźwięki serca

  Jedną z najprostszych metod diagnozowania chorób serca jest słuchanie klatki piersiowej za pomocą stetofonendoskopu (osłuchiwanie).

  W zdrowym sercu podczas standardowego osłuchiwania słychać tylko dwa dźwięki serca - nazywa się je S1 i S2:

  • S1 - dźwięk jest słyszalny, gdy zastawki przedsionkowo-komorowe (mitralne i trójdzielne) są zamknięte podczas skurczu komorowego (skurcz).
  • S2 - dźwięk emitowany podczas zamykania zastawek księżycowych (aortalnych i płucnych) podczas rozkurczu (relaksacji) komór.

  Każdy dźwięk składa się z dwóch elementów, ale dla ludzkiego ucha łączą się w jeden ze względu na bardzo krótki odstęp czasu między nimi. Jeśli w zwykłych warunkach osłuchiwania usłyszysz dodatkowe dźwięki, może to wskazywać na jakąś chorobę układu sercowo-naczyniowego.

  Czasami w sercu słychać dodatkowe nienormalne dźwięki, zwane szmery serca. Z reguły obecność hałasu wskazuje na jakąkolwiek patologię serca. Na przykład hałas może powodować powrót krwi w przeciwnym kierunku (niedomykalność) z powodu wadliwego działania lub uszkodzenia zastawki. Jednak hałas nie zawsze jest objawem choroby. Aby wyjaśnić przyczyny pojawienia się dodatkowych dźwięków w sercu, warto wykonać echokardiografię (USG serca).

  Choroba serca

  Nic dziwnego, że liczba chorób sercowo-naczyniowych rośnie na całym świecie. Serce jest złożonym narządem, który faktycznie odpoczywa (jeśli można go nazwać spoczynkowym) tylko w przerwach między skurczami serca. Każdy złożony i stale działający mechanizm sam w sobie wymaga najbardziej ostrożnego podejścia i ciągłej prewencji.

  Wyobraź sobie, jak potworne obciążenie spada na serce, biorąc pod uwagę nasz styl życia i obfite jedzenie niskiej jakości. Co ciekawe, śmiertelność z powodu chorób układu krążenia jest dość wysoka w krajach o wysokim dochodzie..

  Ogromne ilości żywności konsumowanej przez ludność zamożnych krajów i niekończące się pogoń za pieniędzmi, a także związane z tym stresy niszczą nasze serce. Inną przyczyną rozprzestrzeniania się chorób układu krążenia jest brak aktywności fizycznej - katastrofalnie niska aktywność fizyczna, która niszczy całe ciało. Lub, przeciwnie, niepiśmienne hobby do ciężkich ćwiczeń fizycznych, często odbywających się na tle chorób serca, których obecności ludzie nawet nie podejrzewają i nie umierają bezpośrednio podczas zajęć „zdrowia”.

  Styl życia i zdrowie serca

  Głównymi czynnikami zwiększającymi ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych są:

  • Otyłość.
  • Wysokie ciśnienie krwi.
  • Wysoki poziom cholesterolu we krwi.
  • Bezczynność fizyczna lub nadmierne ćwiczenia.
  • Obfite, niskiej jakości odżywianie.
  • Depresyjny stan emocjonalny i stres.

  Spraw, aby czytanie tego wspaniałego artykułu było punktem zwrotnym w twoim życiu - porzuć złe nawyki i zmień styl życia.

  Lokalizacja ludzkiego serca

  Kształt i pozycja serca zależy od budowy ciała, płci, wieku, różnych warunków fizjologicznych i innych czynników.

  Trzy rodzaje pozycji serca rozróżnia się kształtem i pozycją..

  1. Ukośne (najczęstsze) położenie serca. Cień sercowo-naczyniowy ma kształt trójkąta, „talia” serca jest słabo wyrażona. Kąt nachylenia długiej osi serca wynosi 43–48 °.

  2. Pozioma pozycja serca. Sylwetka cienia sercowo-naczyniowego zajmuje pozycję prawie poziomą (leżącą); kąt nachylenia wynosi 35 - 42 °; „Talię” wymawia się ostro. Długość serca jest zmniejszona, średnica jest zwiększona.

  3. Pionowa pozycja serca. Sylwetka cienia sercowo-naczyniowego zajmuje prawie pionową (stojącą) pozycję; kąt nachylenia wynosi 49 - 56 °; „Talia” jest wygładzona. Długość serca jest zwiększona, średnica jest zmniejszona.

  U osób typu brachymorficznego z szeroką i krótką klatką piersiową, z wysoką pozycją przepony, serce niejako unosi się wraz z przeponą i leży na niej, przyjmując pozycję poziomą. U osób typu dolichomorficznego o wąskiej i długiej klatce piersiowej, z niską pozycją przepony, serce tonie, jak gdyby było rozciągnięte, i przyjmuje pozycję pionową. U osób pośrednich między dwoma skrajnymi typami budowy ciała obserwuje się ukośne położenie serca. Zatem na podstawie charakteru budowy ciała i kształtu klatki piersiowej można w pewnym stopniu ocenić kształt i pozycję serca.

  Różnice płciowe polegają na tym, że u kobiet częściej niż u mężczyzn serce jest ułożone poziomo.

  Wielkość serca zależy od płci, wieku, masy ciała i wzrostu, budowy klatki piersiowej, warunków pracy i życia. Wzrost bezwzględnych wymiarów serca jako całości idzie w parze ze wzrostem wzrostu i masy ciała. Rozwój mięśni ma ogromny wpływ na wielkość serca. To tłumaczy fakt, że przy takim samym wzroście i masie ciała u kobiet serce jest mniejsze niż u mężczyzn. Wpływ pracy fizycznej na wielkość serca jest szczególnie widoczny podczas badania rentgenowskiego sportowców, u których stres fizyczny jest ciągły.

  Gdzie jest serce osoby? Topografia narządów serca i klatki piersiowej

  Serce jest mięśniowo wydrążonym narządem układu krążenia, który pełni funkcję pompującą. Znajduje się w klatce piersiowej we wnęce śródpiersia. Narząd sąsiaduje z licznymi żyłami, tętnicami i naczyniami limfatycznymi, granicząc z przełykiem, żołądkiem, lewym płatem wątroby i obydwoma płucami. Miejsce, w którym znajduje się serce osoby, nazywa się osierdziem. Jest to membrana (dwuwarstwowy „worek”) otaczający narząd i ujście dużych naczyń krwionośnych.

  Ogólny opis anatomii klatki piersiowej

  Skrzynia to miejsce, w którym serce znajduje się u ludzi, ssaków i ptaków. Jest to zbiornik mięśniowo-szkieletowy wszystkich narządów odpowiedzialnych za oddychanie i krążenie krwi. Również w klatce piersiowej znajduje się przełyk i wiele dużych tętnic i żył ciała. Sama skrzynia jest utworzona przez kręgosłup, łuki żeńskie i mostek. Komunikuje się z innymi jamami i obszarami ciała, zapewnia mechaniczną ochronę ważnych narządów ciała..

  Holistyczna skrzynia i jej wnęki

  Z powodu przymocowania żeber przez chrząstkę do mostka komórka jest uformowana jako zamknięty pojemnik na chrząstkę kostną. Z powodu mięśni międzyżebrowych, powięzi zewnętrznej i wewnętrznej, a także przepony mięśniowo-ścięgienowej, powstaje zamknięta jama klatki piersiowej. Ma kilka otworów: górny otwór, przełyk, otwór aorty przepony, otwór dolnej żyły głównej. W samej jamie klatki piersiowej znajduje się wiele ważnych zamkniętych przestrzeni: śródpiersia (miejsce, w którym znajduje się serce), jama osierdziowa i jamy opłucnej otaczające płuca.

  Rzut serca na klatkę piersiową

  Miejsce, w którym znajduje się serce człowieka, nazywa się śródpiersiem. Oto osierdzie, w którym serce jest zamknięte ustami głównych naczyń krwionośnych. W tym przypadku serce ma trzy granice, które są rzutowane na klatkę piersiową. Ich zmiana pozwala określić nieprawidłowości i specyficzne objawy fizyczne organicznego uszkodzenia serca. Zwykle serce znajduje się na lewo od mostka od III przestrzeni międzyżebrowej wzdłuż V przestrzeni międzyżebrowej. W prawej komorze serce jest lekko skierowane do przodu. Kierunek wzdłużnej osi serca od podstawowych (górnych) działów do dolnych (wierzchołkowych) jest następujący: serce jest ustawione od góry do dołu, od tyłu do przodu, od prawej do lewej.

  Granice serca

  Prawa granica serca jest określona jako uderzenie i znajduje się 1 cm na prawo od prawej krawędzi mostka wzdłuż IV przestrzeni międzyżebrowej. Lewa granica odpowiada impulsowi wierzchołkowemu: 1,5 cm na lewo od lewej linii środkowej obojczyka. Górna granica odpowiadająca całej szerokości wiązki naczyniowej znajduje się w III przestrzeni międzyżebrowej. Łącząc punkt skrajnej prawej i lewej skrajnej granicy z skrajnymi punktami szerokości wiązki naczyniowej, określa się podstawową konfigurację osierdzia. To jest projekcja miejsca, w którym znajduje się serce osoby.

  Pojęcie śródpiersia

  Śródpiersie to miejsce, w którym znajduje się serce człowieka. Jest to ograniczona jama, która obejmuje wszystkie narządy znajdujące się między oboma płucami. Przednią granicą jamy jest wewnątrz klatka piersiowa i mostek, tylną granicą jest szyja żeber, powięź przedkręgowa i kręgosłup piersiowy. Dolna ściana jest przeponą, a górna jest zbiorem powięzi połączonych z błoną zewnątrzoponową. Boczne ściany śródpiersia to odcinki opłucnej ciemieniowej i powięzi wewnątrz klatki piersiowej. Również śródpiersie dla wygody badania znajdujących się tutaj elementów jest warunkowo podzielone na górną i dolną. Ten ostatni dzieli się na śródpiersie tylne, środkowe i przednie. Miejsce, w którym znajduje się ludzkie serce, to dolne środkowe śródpiersie.

  Synteza serca

  Syntopia to koncepcja topograficzna odzwierciedlająca bliskość konkretnego narządu do innych anatomicznych istot. Wskazane jest rozmontowanie go wraz z lokalizacją narządów śródpiersia. Tak więc serce nie przylega bezpośrednio do żadnej z formacji anatomicznych, z wyjątkiem osierdzia i naczyń krwionośnych. Ale zewnętrzny liść osierdziowy, przez który narząd jest oddzielony od reszty formacji anatomicznych, przylega do nich. Przednio osierdziowe, dotętnicze węzły chłonne i naczynia otoczone tkanką tłuszczową znajdują się przed osierdziem. Za osierdziem i sercem otacza przełyk, niesparowane i częściowo niesparowane żyły, aortę, nerw błędny, współczulny tułów i przewód limfatyczny klatki piersiowej..

  Synteza serca w dolnej części śródpiersia

  Miejsce, w którym serce człowieka jest jak najbliżej innych ważnych narządów i naczyń, nazywa się dolnym środkowym śródpiersiem. Oto worek osierdziowy, który jest dwiema warstwami międzybłonka, pomiędzy którymi znajduje się mała wnęka. Za trzewnym liściem osierdziowym znajduje się samo serce. Na zewnątrz osierdzia znajdują się korzenie płuc: żyły płucne i tętnice, główne oskrzela, znajdujące się poniżej rozwidlenia tchawicy. Obecne są tu również nerwy przeponowe i naczynia wewnątrz klatki piersiowej z węzłami chłonnymi. Dopóki główne naczynia (aorta, żyła główna, pień płucny i żyły płucne) nie zostaną pokryte osierdziem, znajdują się one również w środkowym śródpiersiu. Zaraz po wyjściu z worka osierdziowego znajdują się w innych częściach śródpiersia. Wszystkie te cechy anatomii są niezwykle ważne, ponieważ określają taktykę chirurgiczną w przypadku urazów klatki piersiowej wnikających do jej jamy i planowanych operacji.

  Która strona jest sercem osoby?

  Seneca powiedział kiedyś: „Rządzić sobą to najwyższa siła”.

  Serca biją w momencie niebezpieczeństwa i ucieczki, dudnienie w głowie w chwili deklaracji miłości - aby nie zrozumieć, po której stronie jest serce, idzie na pięty. Taka jest struktura ludzkiego ciała i psychiki; w najbardziej niepotrzebnym momencie przypomina sobie fizjologia.

  Wiele osób marzy o tym, jak nauczyć się kontrolować swoje emocje, ponieważ drżenie w kolanach, w rękach, niespójność słów w chwilach podniecenia może zepsuć publiczne wystąpienie, a furia, która przytłacza nagle, może zniszczyć marzenia o szczęśliwej przyszłości i zrujnować życie.

  Serce jest wrażliwe na wydarzenia wokół. Pewnego dnia to się skończy.

  Niewiele o jego wartości

  Program genetyczny, cechy gatunków określają, gdzie jest serce człowieka. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają tę samą lokalizację. Łatwo go znaleźć pukając. Może się wydawać, że serce jest po lewej stronie. Ale to nie do końca prawda. Bliższe badanie ujawnia, że ​​położenie serca wewnątrz klatki piersiowej nie odpowiada odczuciom. Znajduje się prawie na środku, pośrodku skrzyni.

  Serce jest bardzo ważnym narządem. Podobnie jak mózg wewnątrz czaszki, potrzebuje dodatkowej ochrony przed obojętnymi tkankami. Serce znajduje się w klatce piersiowej, za żebrami. Bardziej wygodna jest osoba do ochrony żołądka przed uszkodzeniem. W jamie brzusznej znajdują się narządy, takie jak jelito grube i cienkie.

  Ale płuca, wątroba, woreczek żółciowy, żołądek są chronione ramą żeber. W naczyniach płucnych, wątrobie i mięśniu sercowym jest więcej naczyń włosowatych niż w jelitach, woreczku żółciowym, żołądku, aw przypadku obrażeń prawdopodobieństwo krwawienia wewnętrznego, które nie zatrzymuje się samo, jest znacznie wyższe.

  Kwas jest stale obecny w żołądku w tym samym czasie, a żółć w pęcherzyku żółciowym. Jeśli dostaną się do wewnętrznej jamy, do innych narządów z powodu urazu, ilość obrażeń wzrośnie. Zdolność do regeneracji przy niewielkim uszkodzeniu ciała zależy od umiejscowionych tu narządów, ich integralności. Dlatego potrzebują dodatkowej ochrony. Serce jest zlokalizowane, więc nie jest przypadek.

  Jego główne funkcje:

  1. zapewnia stałe krążenie krwi w małym i dużym kręgu krążenia;
  2. kontroluje prędkość przepływu krwi;
  3. nasyca krew tlenem.

  Mózg kontroluje swoją pracę, ale samo serce może wytworzyć impuls, pracować bez wypełniania poleceń mózgu. Tylko dzięki tej funkcji, zwanej automatyzmem, możliwe jest utrzymanie ciągłego krążenia krwi.

  Mózg nie może zatrzymać pracy tego narządu. Tylko w przypadku uszkodzenia żeber pojawia się niebezpieczeństwo zatrzymania. Chociaż znane są przypadki zatrzymania mięśnia sercowego z powodu rezonansu wynikającego z wstrząsu i wibracji żeber bez ich uszkodzenia. Rytm w tym przypadku jest przerwany i możliwy jest fatalny wynik. Kończyny górne mogą zmniejszyć ryzyko w niebezpiecznej sytuacji..

  Indywidualne stanowisko

  Narządy wewnętrzne każdej osoby znajdują się nieco inaczej. Nawet w macicy zauważalne są indywidualne cechy formowania się narządów wewnętrznych, a także odchylenia od programu gatunku ludzkiego, anomalie i naruszenia.

  Anatomia była początkowo badana w praktyce. Nie było USG. Informacje naukowe to podsumowanie danych rzeczywistości zebranych przez obserwację i eksperyment. Program genetyczny formowania się organizmu określa, jak będzie on niestandardowy lub standardowy i ujawnia się jako statystyczna dominacja.

  Jeśli w większości przypadków serce znajduje się po prawej stronie przedstawicieli gatunku, powinno tam być.

  Ogólnie przyjęty standard lokalizacji mięśnia sercowego dla osoby to jedna trzecia leży po prawej stronie klatki piersiowej i dwie trzecie po lewej stronie. To miejsce nie jest zbiegiem okoliczności.

  Racjonalność przyrody nie przestaje zadziwiać. Jest w środku, ze względu na połączenie żeber, tworzenie solidnej płytki, kość jest grubsza, mocniejsza. Anatomicznie ta konfiguracja jest bardziej poprawna - pozwala w jak największym stopniu chronić mięsień sercowy przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

  Jednak dla kogoś może być umieszczony ściślej w centrum, z minimalnym przesunięciem, i nie jest to uważane za patologię. Pojęcie normy jest nieco niejasne, niewyraźne. Kryterium oceny jest stopień wpływu odchyleń od standardów na podstawowe funkcje samego organizmu i innych narządów, układów narządów.

  Anomalie - niebezpieczne i nie niebezpieczne

  Nie ma nic złego w tym, że u jednej osoby ten organ jest przesunięty w lewo, a u innej znajduje się w centrum.

  Gorzej, jeśli zostanie przesunięty w prawo. Lokalizacja serca i innych narządów w klatce piersiowej wpływa na ich funkcję..

  Dextrocardia - tak zwana anomalia z przesunięciem w prawo. Masa lewej komory zawsze przekracza masę prawej. Dlatego bicie serca słychać z lewej strony - tutaj jest silniejsze. U osoby z dekstrokardią serce wydawało się być odbite w lustrze.

  Nadal istnieje taka anomalia, jak transpozycja wszystkich narządów - wszystkie nie są na swoim właściwym miejscu.

  Możesz pomylić lewą i prawą stronę ciała. Ludzie z transpozycją narządów czują się świetnie, mają dobre zdrowie. Ale w przypadku tej anomalii, w której przemieszczane jest tylko serce, naruszenia są możliwe, choć niekoniecznie. Serce umieszczone w ten sposób może nie mieć miejsca na normalną pracę.

  Dlatego serce znajdujące się w ludzkim ciele powinno być wyśrodkowane, z przesunięciem w lewo. Liczy się to, po której stronie są wszystkie inne narządy. Ale możesz to zweryfikować tylko za pomocą specjalnego sprzętu. Najprawdopodobniej jest to iluzja - uczucie, że znajduje się po lewej stronie.

  Gdzie boli serce

  Gdzie boli serce - wiele osób się zastanawia, coś w klatce piersiowej boli. Osobie, która nic nie rozumie, trudno jest na przykład zrozumieć ból serca lub osteochondroza.

  Co możemy powiedzieć o prostej osobie, lekarzowi czasami trudno jest postawić diagnozę bez dodatkowych badań.

  Gdzie jest serce i jak boli:


  Spójrz na obraz na samym początku artykułu, został on specjalnie poszukiwany, aby wyraźnie zobaczyć wszystkie strefy, ból w sercu.

  Chcę, żebyś spojrzał na niego bardzo uważnie, jeśli to są obszary twojego bólu, wstań i natychmiast przygotuj się na wizytę u lekarza. Twój silnik - musisz zadbać o swoje serce, pęknie, będzie trudne do naprawy.

  Gdzie jest serce, myślę, że wszyscy wiedzą. Po lewej stronie pod klatką piersiową umieść rękę i być może usłyszysz jej bicie. Zwykle nie powinniśmy go słyszeć. Uderzenia muszą być wyraźne, bez zakłóceń.

  Jest wiele takich przypadków, lekarz skarży się na ból w klatce piersiowej, przechodzi kardiogram - to normalne. Co wtedy boli w klatce piersiowej? Czasami nie jest wymagany kardiolog, ale ortopeda lub neurolog.

  Pierwszą rzeczą, o której chcę cię ostrzec, jest to, aby nigdy nie przegapić pierwszych dzwonków bólu w klatce piersiowej. Następnie dowiesz się, czy serce lub kręgosłup boli, na początku badanie. Z braku działania tracisz czas, w którym możesz sobie pomóc.

  Gdzie boli serce zdjęcie:

  Posłuchaj, oto nasze serce, ta strefa jest podświetlona.

  Więc zaczyna boleć podczas ataków, zwracaj uwagę na to, gdzie są punkty bólu, nigdy nie ignoruj ​​pomocy lekarzy. Wiedz, że może to kosztować życie.

  Zwróć uwagę na strefy bólu w groźnej chorobie - zawał mięśnia sercowego. W przypadku bólu w tych obszarach natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe.

  Równie groźnym objawem zmian w naczyniach jest dławica piersiowa. Spójrz i pamiętaj, gdzie boli serce dławica piersiowa. Wybrane są dwa zdjęcia w celu uzyskania dokładniejszych obszarów..

  Kolejny obraz lokalizacji stref z atakami dławicy piersiowej.

  Gdzie boli serce, objawy, które wymagają natychmiastowego badania:

  • W klatce piersiowej czujesz lekkie, ale mrowienie.
  • Ciężkość klatki piersiowej.
  • Ostry, zszywający ból.
  • Za mało powietrza, aby oddychać.
  • Oszołomiony.
  • Oparzenia i bóle w klatce piersiowej.

  Szwy ostry ból:

  Czy znasz taki ból? Jakby wbili igłę w serce przez kilka sekund. Czasami trwa to dość długo.

  O czym mówi ten ból:

  Najprawdopodobniej dławica objawia się brakiem tlenu w samym mięśniu sercowym, cierpi.

  Czy mogę pomóc:

  Zmiana stylu życia. Przestań palić, pić, jeść trochę. Jedzenie jest tylko zdrowe. Ale to nie wystarczy. Ruch to twoje motto. Aby złagodzić atak, potrzebujesz albo walidolu, albo nitrogliceryny. Niektórzy pacjenci nie tolerują tego dobrze.

  Ciężkość w klatce piersiowej:

  Dokładna transmisja słów - jakby coś leżało na piersi. W ten sposób objawia się cardioneurosis. Powodem tego jest przedłużający się, wyczerpujący stres..

  Czy mogę pomóc:

  Naucz się nie reagować gwałtownie na bzdury, takie jak ktoś coś powiedział lub zrobił coś złego. Wszyscy nasi psychos nie są daremni dla naczyń krwionośnych, a następnie mięśni.

  Chodź więcej, umiesz mentalnie postawić szklaną ścianę między sobą a niepożądanym rozmówcą. To na pewno pomaga..

  Jeśli odczuwasz stres - nie siedź i nie kłam. Wyjdź na zewnątrz i idź, aż zmęczenie cię zwycięży. Stres nie może być nieaktywny.

  Jeśli nie możesz się rozproszyć w nocy, weź ze sobą kojącą ziołową herbatę lub pigułkę (waleriana, mięta, motherwort). Nie możesz przedłużać stresu przez kilka dni - jest niebezpieczny. Rozwiązuj problemy natychmiast na miejscu. Nie zapomnij o witaminach i minerałach.

  Gdzie boli serce, rozumiemy dalej:

  Oszołomiony:


  Kiedy musisz się schylić lub zmienić pozycję ciała, wszystko nagle gdzieś unosi się. Zaczynam chorować. Natychmiast zmierz ciśnienie, jeśli jest to normalne, po prostu połóż się. Jeśli głowa nie przestanie się obracać, poszukaj pomocy u lekarzy.

  W przypadku podwyższonych odczytów tonometru należy dodatkowo wziąć kaptopryl lub lizynopryl.

  Wykonaj badanie, jeśli nie zdiagnozujesz swojej choroby natychmiast. W ten sposób objawia się nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi) lub odwrotnie, ciśnienie spadło.

  Ból w klatce piersiowej i pieczenie:

  Bóle szwów, pieczenie, uczucie ciśnienia serca również łączą się z tymi objawami. Uczucie ściskania.

  Może dawać pod lewym łopatką, bardzo często w lewej ręce, a także w dolnej szczęce.

  Objawami są brak powietrza, częste tętno, pojawia się strach. Pacjent marznie w bezruchu w jednym miejscu.

  Ten objaw wskazuje na poważną chorobę serca, jej odchylenia. Choroba wieńcowa - tak się nazywa. Culprit - cholesterol o wysokiej gęstości (zły cholesterol).

  Musisz leczyć chorobę stale i poważnie. W przypadku nieleczonej choroby, za kilka lat będziesz mieć powyższy bukiet chorób.

  Rozwinie się dusznica bolesna, kardioneuroza, nadciśnienie, skurcze. Ciśnienie zacznie skakać w dół i w górę.

  Pamiętaj, aby wykonać kardiogram, wykonać testy na cholesterol i cukier. Wykonuj leczenie z poważnym podejściem. Pomagają tradycyjne metody leczenia. Najważniejsze jest zdrowe odżywianie i sport.

  Pamiętaj, aby odżywić mięsień sercowy potasem i magnezem. Wśród produktów jest wiele bananów, twarogów, suszonych moreli, jabłek, buraków i marchwi.

  Duszność, obrzęk:

  Niewydolność serca objawia się w ten sposób. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić pacjentowi, jest usunięcie soli ze stołu i użycie jej. Drugi, ścisłe przestrzeganie schematu leczenia. Serce jest twarde, rozdarte. Ułatw sobie życie dla niego i dla siebie.

  Inne przyczyny bólu serca u osoby:


  Takie bóle są bardzo powszechne w innych chorobach:

  1. Zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego - sprawcy bakterii i wirusów).
  2. Zapalenie osierdzia (zapalenie koszuli serca).

  Temperatura może wzrosnąć i nie są związane z aktywnością fizyczną. Podczas przyjmowania nitrogliceryny ból nie ustępuje.

  1. Osteochondroza naszego kręgosłupa piersiowego. Charakter takiego bólu usuwa ibuprofen, diklofenak, indometacyna.
  2. Nerwoból międzyżebrowy i bóle mięśni powodują objawy bólu w sercu. Po naciśnięciu mięśni między żebrami poczujesz silny ból. Z głębokim oddechem staje się silniejszy lub zmiana pozycji ciała. Potrzebna jest ulga w bólu.
  3. Choroby przełyku, wrzody żołądka również powodują ból serca.
  4. Zapalenie żołądka lub zapalenie pęcherzyka żółciowego. Taki ból nasila się przed lub po spożyciu i składzie pokarmu.
  5. Wady serca i nerwica powodują ból serca.

  Obowiązkowe badanie jest konieczne w przypadku wszelkich niewygodnych warunków w sercu, aby dokładnie wiedzieć, co jest z tobą nie tak.

  Gdzie boli serce człowieka, jak mu pomóc:

  Poniżej napiszę listę poważnych nawyków, które musisz porzucić i wprowadzić do swojego życia te, które są niezbędne dla zdrowego serca.

  Bardzo niebezpieczne:

  Przejadanie się na wysypisko: jest bardzo niebezpieczne dla serca, nawet jeśli nie ma grama nadwagi. Obciążenie jamy brzusznej wzrasta, serce zaczyna pracować podwójnie.

  Ataki serca przy stole zdarzają się częściej.

  W diecie niebezpieczne jest czerwone mięso:

  Jest to źródło złego cholesterolu. Takie mięso - wieprzowina, jagnięcina, wołowina zawiera tłuszcze nasycone - ogromną ilość cholesterolu. Zdrowi ludzie mogą sobie pozwolić na trochę na stole i nie więcej niż dwa razy w tygodniu. Nie będziemy rozmawiać o pacjentach, wszystko jest napisane powyżej.

  Usiądź przed telewizorem przez długi czas:

  Komputer jest również niebezpieczny. Czasami osoba nie porusza się przez kilka godzin. O jakim zdrowiu mówimy??

  U siedzącej osoby poziom cukru we krwi wzrasta, metabolizm jest upośledzony. I nie tylko to - krążenie krwi - podstawa ludzkiego życia - awarie.

  Kiedy siedzisz, wypływ krwi jest zakłócany w kończynach. Jej pogrubienie i zakrzepy w takich przypadkach nie pozwolą ci czekać.

  Utrzymuj zęby w czystości:

  Niebezpiecznie jest ich nie czyścić. Dlaczego? Ogromna ilość bakterii w jamie ustnej. Prowadzą do krwawienia dziąseł, bakterie spokojnie dostają się do krwioobiegu, a następnie do serca.

  Udowodniono, że w tym czasie tworzą się skrzepy, krew gęstnieje. Zakrzep krwi prowadzący do zawału serca, zatorowości płucnej lub natychmiastowej śmierci.

  Tam, gdzie boli serce, ustalamy przyczyny bólu:


  W diecie niebezpieczne jest brak warzyw i owoców:

  Mają witaminy, minerały, pektyny, błonnik. Bez tej kompozycji serce nigdy nie będzie zdrowe.

  Zwróć uwagę na chrapanie:

  Jego obecność zawsze wskazuje na chorobę serca. Bezdech senny nie jest rzadkością.

  Uprawianie wielu sportów od razu jest niebezpieczne:

  Często zdarza się, że ktoś decyduje się na sport i od razu nietoperz. Chcę natychmiast, natychmiast schudnąć, podciągnąć się, dobrze wyglądać.

  Bez zmęczenia, zapominając o wadze, niewyćwiczone serce zaczyna biec, ćwiczyć, chodzić po kąpieli i saunie. Ale co z sercem? To jest w szoku. Co jest z właścicielem, to on jest szalony?

  Trzeba pamiętać - taki ładunek to ogromny stres dla serca. Czasami zaangażowany przed zawałem serca. Serce nie mogło tego znieść.

  Gdzie boli serce, wynik:

  Wszyscy potrzebujemy zdrowego stylu życia. Musisz zaczynać i kontynuować ładowanie stopniowo, stopniowo. Im starsza osoba, tym bardziej musisz być ostrożny z ładunkami. Im ciszej, tym dalej.

  Mam nadzieję, że nie przestraszyłem cię bardzo, w życiu dzieje się to jeszcze poważniej. Teraz już wiesz, gdzie boli serce, gdzie jest i jak boli.

  Jeszcze raz przypominam lekarzowi o każdym bólu w sercu lub jego okolicy. Nie są potrzebne żadne środki ludowe, zioła ani napary. Kiedy znasz swoją diagnozę, wszystko to zadziała.

  Ważne Jest, Aby Zdawać Sobie Sprawę Z Dystonią

  O Nas

  Właściciel dowodu rejestracyjnego:To jest zrobione:Pakowanie, pakowanie i kontrola jakości:Kontakty do połączeń:Postać dawkowania

  reg. Nr: P N013093 / 02 z dnia 08/13/07 - bezterminowo Data ponownej rejestracji: 09/26/19
  Panangin ®
  Forma uwalniania, opakowanie i skład leku Panangin ®Tabletki powlekane w kolorze białym lub prawie białym, okrągłe, dwuwypukłe, o lekko błyszczącej i nierównej powierzchni, prawie bezwonne.