Nie przegap pierwszych oznak udaru mózgu

Dobry dzień, drodzy przyjaciele. Dzisiaj jest bardzo poważny temat, porozmawiajmy o udarze mózgu. Udar - ostry udar naczyniowy mózgu (udar).

Udar jest niebezpieczną chorobą, ale wielu nadal niezasłużenie ignoruje tę niebezpieczną chorobę, pomimo ogromnej skali jej rozprzestrzeniania się. Poświęć trochę czasu na przeczytanie tego artykułu i skorzystaj ze swojego zdrowia, poznając przyczyny tej choroby i sposoby jej zapobiegania. Co powoduje udar??

Co powoduje udar?

Zazwyczaj przyczyną udaru jest zakrzep krwi w tętnicy mózgu. Szybkie leczenie polega na stosowaniu leków do rozpuszczania zakrzepów krwi. Inne metody leczenia obejmują leki zmniejszające ryzyko kolejnych udarów mózgu..

Działania rehabilitacyjne odgrywają ważną rolę w leczeniu tej choroby. Ryzyko rozwoju niepełnosprawności po udarze zależy od miejsca powstania skrzepu, szybkości późniejszego leczenia i stopnia uszkodzenia mózgu. W przypadku podejrzenia ONMK należy natychmiast wezwać karetkę pogotowia.

Przyczyny

Po udarze dochodzi do gwałtownego przerwania dopływu krwi do określonej części mózgu. Komórki mózgowe wymagają stałego dopływu tlenu do krwi, więc wkrótce po zablokowaniu przepływu krwi komórki mózgowe zaczynają umierać. Krew dostaje się do mózgu przez dwie wewnętrzne tętnice szyjne i dwie tętnice kręgowe..

W przypadku zakrzepu w tętnicy szyjnej może rozwinąć się rozległe uszkodzenie mózgu, aż do śmierci. Jeśli zakrzep powstaje w jednej z małych gałęzi tej tętnicy, objawy mogą być minimalne. Istnieją dwa główne typy udaru - niedokrwienny i krwotoczny.

Typ niedokrwienny

Termin „niedokrwienny” oznacza stan ze zmniejszonym przepływem krwi i tlenu do określonej części ciała. Jest to zwykle spowodowane tworzeniem się skrzepu w tętnicy, który blokuje przepływ krwi. Udar niedokrwienny występuje w około 70% przypadków..

Typ krwotoczny

Ten typ udaru występuje, gdy osłabiona tętnica pęka. Krwotok śródmózgowy prowadzi do wycieku krwi do tkanki mózgowej. Prowadzi to do pozbawienia komórek nerwowych tlenu i śmierci.

Zjawisko to występuje w 10% przypadków. Podczas krwawienia w przestrzeń między mózgiem a pajęczakiem rozwija się krwotok podpajęczynówkowy, który odnotowuje się w około 5% przypadków. Zwykle ta przestrzeń jest wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym.

Ile lat ma udar??

W krajach rozwiniętych udar jest jedną z głównych przyczyn śmierci osób starszych, a także rozwoju niepełnosprawności. Większość przypadków odnotowuje się w wieku powyżej 65 lat. W krajach rozwiniętych jeden udar występuje co 100 osób powyżej 75 roku życia..

Jednak choroba ta może rozwinąć się w każdym wieku, nawet u niemowląt. Chociaż udar w młodym wieku jest znacznie mniej powszechny. Zbyt wielu starszych ludzi cierpi z powodu udaru mózgu. W około połowie przypadków ludzie po ONMK potrzebują pomocy od innych.

Pierwsze oznaki i objawy

Funkcjonowanie różnych części ciała jest kontrolowane przez różne części mózgu. Dlatego objawy udaru mogą się różnić w zależności od tego, która część mózgu została dotknięta. Objawy zwykle rozwijają się dość nagle i zwykle obejmują co najmniej jeden z tych objawów:

 • Osłabienie ręki i / lub nogi. Stopień manifestacji może być różny, od całkowitego porażenia jednej strony ciała do niewielkiej niezręczności jednej z dłoni.
 • Osłabienie lub odmalowanie jednej strony twarzy.
 • Problemy z równowagą, koordynacją, wzrokiem, mową, komunikacją i połykaniem.
 • Zawroty głowy, niestabilność.
 • Drętwienie części ciała.
 • Bół głowy.
 • Dezorientacja.
 • Utrata przytomności w szczególnie ciężkich przypadkach.

Jak manifestuje się mikrokrok?

Objawy mikrokroknięcia przypominają udar, ale nie trwają dłużej niż 24 godziny. Jest to spowodowane tymczasowym brakiem przepływu krwi do pewnej części mózgu. W większości przypadków mikrostobek powoduje niewielki zakrzep w małej tętnicy.

Przez kilka minut przepływ krwi jest blokowany, a na niewielkim obszarze brakuje dopływu krwi. Następnie skrzep krwi rozpada się lub dopływ krwi jest rozdzielany na sąsiednie naczynia krwionośne.

Pomimo faktu, że objawy mikrodroku miną wystarczająco szybko, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska. Wynika to z faktu, że zwiększa to ryzyko wystąpienia wspólnego udaru mózgu.

Czytaj więcej:

Efekty

Konsekwencje udaru mogą być bardzo różne, w dużym stopniu zależą od miejsca krwotoku lub rozwoju zakrzepu krwi, a także od rozległości zmiany. Przy rozległym udarze możliwe są zgony. Niewielkie BAC powodują stosunkowo niewielkie problemy, które mogą zanikać..

W większości przypadków konsekwencją udaru jest skrzyżowanie tych dwóch skrajności. Problemy, z którymi ludzie mogą się spotkać po udarze, obejmują jedną lub więcej z następujących czynności:

 • Słabość po jednej stronie ciała. Może to obejmować problemy z poruszaniem się w przypadku dotknięcia nóg lub problemy z kontrolą ręki..
 • Problemy z utrzymaniem równowagi i koordynacji.
 • Problemy z połykaniem są dość powszechne. W wielu przypadkach może to być niebezpieczne, ponieważ jedzenie może nie dostać się do przełyku, ale do tchawicy..
 • Problemy z mową i komunikacją mogą się różnić w szerokim zakresie, aż do całkowitej niezdolności do mówienia. Zaburzenia mowy, pisania i czytania mogą również być zaburzone..
 • Problemy ze wzrokiem. Może wystąpić podwójne widzenie, a także utrata części pola widzenia.
 • Pogorszenie procesów umysłowych (niezdolność do przyswajania nowych informacji, koncentracji, zapamiętywania).
 • Niewystarczająca reakcja emocjonalna. Niektórzy pacjenci śmieją się lub płaczą nierozsądnie.
 • Ciągłe zmęczenie.

Zestaw objawów może się znacznie różnić u poszczególnych pacjentów. Kilka tygodni po udarze stopniowo zmniejsza się obrzęk i stan zapalny wokół uszkodzonej tkanki nerwowej..

Może to prowadzić do pewnej poprawy stanu pacjenta, zanikania niektórych objawów.
Dzięki rehabilitacji i odpowiedniej terapii obserwuje się stopniową poprawę stanu osoby.

Czasami z czasem inne części mózgu mogą częściowo przejąć funkcje uszkodzonych odcinków, co poprawia stan pacjenta. W 30% przypadków osoby cierpiące na tę chorobę przestają potrzebować znacznej opieki domowej przez 3 tygodnie. Jednak często po udarze rozwija się pewien stopień niepełnosprawności..

Diagnostyka

Lekarz zazwyczaj może zdiagnozować udar na podstawie typowych objawów i oznak. Czasami wymagane są następujące rodzaje badań:

 • Tomografia komputerowa lub skan MRI mózgu. Tego rodzaju badania mogą pomóc ustalić, jaki typ udaru występuje..
 • Badanie krwi na obecność cukru i cholesterolu. Zwiększony poziom tych związków sugeruje dodatkowe ryzyko nawrotu..
 • Czasami wykonuje się prześwietlenie klatki piersiowej i elektrokardiogram, aby wyjaśnić pierwotną przyczynę udaru..
 • Badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych w szyi w celu oceny nasilenia blaszek miażdżycowych przyczyniających się do rozwoju udaru mózgu.

Leczenie

Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki polega na zapobieganiu przedostania się jedzenia i picia do dróg oddechowych poprzez ograniczenie spożycia pokarmu. Rzeczywiście, dzięki ONMK połykanie jedzenia jest często zakłócane i może dostać się do złego gardła.

Pacjentowi lepiej jest zapewnić wygodną pozycję poziomą i włożyć poduszki pod szyję i głowę tak, aby były ustawione pod kątem 30 ° do poziomu. Należy unikać ostrych ruchów; ważne jest, aby zapewnić komfort przed przybyciem pracowników medycznych.

W idealnym przypadku pacjent jest niezwłocznie dostarczany na izbę przyjęć, gdzie jest badany przez lekarza. Po badaniu i wymaganych dodatkowych rodzajach badania zaleca się leczenie.

Przed leczeniem ważne jest ustalenie, jaki typ udaru występuje - krwotoczny lub niedokrwienny. W końcu leczenie tych dwóch rodzajów chorób jest znacząco różne.

Jeśli po udarze niedokrwiennym minęło mniej niż cztery i pół godziny, przeprowadza się dożylne podawanie alteplazy. Ten lek przyczynia się do niszczenia zakrzepów krwi.

Chirurgiczne zniszczenie zakrzepu, które spowodowało udar, może poprawić ogólny stan pacjenta. W przypadku udaru niedokrwiennego często przepisywane są leki przeciwpłytkowe, które zmniejszają zdolność płytek do krzepnięcia. Pomaga w zapobieganiu nawrotom..

Inne rodzaje leków przepisywanych po udarze mają również na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby. Na przykład leki są często przepisywane w celu obniżenia poziomu cukru i cholesterolu, a także pomocy w wysokim ciśnieniu krwi.

Migotanie przedsionków i zwężenie tętnic szyjnych może przyczyniać się do rozwoju udaru, dlatego przepisywane są leki, które minimalizują skutki tych chorób.

W udarze krwotocznym typu podpajęczynówkowego w niektórych przypadkach wykonuje się operację w celu leczenia pęknięcia tętnicy. Czasami wykonuje się również operacje chirurgiczne w celu zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego, które może wzrosnąć po udarze.

Jak leczyć w domu - rehabilitacja

Gdy tylko stanie się to możliwe i bezpieczne, musisz spróbować pomóc pacjentowi wstać z łóżka i nieco się poruszyć. Odbywa się to w celu jak najwcześniejszego rozpoczęcia procesu rehabilitacji. Zmniejsza także ryzyko rozwoju zakrzepicy żył głębokich, która często występuje podczas leżenia przez długi czas..

Celem rehabilitacji jest zwiększenie aktywności i poprawa jakości życia osoby po udarze. Wymaga to odpowiedniej pomocy i wsparcia ze strony innych osób..

Wymaga to również zaangażowania różnych specjalistów, którzy przyczyniają się do rehabilitacji pacjenta. Należą do nich fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi, dietetycy, psychologowie i inni.

Jak odzyskać po udarze - instrukcja wideo dla krewnych

Jak zapobiegać chorobie

Udar niedokrwienny jest podobny do zawału serca, ponieważ jest spowodowany tworzeniem się skrzepu w naczyniu krwionośnym. Przyczyny udaru, tak jak w przypadku zawału serca, to miażdżyca tętnic i zakrzepica. Jaka jest różnica między zawałem serca a udarem??

W przypadku zawału mięśnia sercowego dochodzi do śmierci tkanki serca z powodu upośledzonego dopływu krwi. Udar powoduje uszkodzenie tkanki mózgowej z powodu upośledzonego dopływu krwi lub pęknięcia tętnic.

Z tego powodu zapobieganie zawałowi serca i udarowi obejmuje minimalizowanie szeregu czynników przyczyniających się do rozwoju zakrzepów krwi:

 • Alkohol. Udar i alkohol to niebezpieczne połączenie. Aby zmniejszyć ryzyko udaru, zaleca się minimalizację spożywania alkoholu, aby uniknąć używania mocnych napojów alkoholowych..
 • Palenie. Rzucenie palenia powinno być pierwszym krokiem w zapobieganiu udarowi. Substancje chemiczne zawarte w dymie tytoniowym i dostające się do krwioobiegu podczas palenia mogą powodować uszkodzenie tętnic i zwiększać ryzyko rozwoju tej choroby..
 • Nadwaga. Kontrola nadwagi jest ważnym krokiem w zapobieganiu tej chorobie..
 • Podwyższony poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka, ale można go skorygować poprzez przyjmowanie leków i poprawę diety..
 • Wysokie ciśnienie krwi. Jaką presją może być udar? Zazwyczaj udar rozwija się przy wysokim ciśnieniu krwi, więc jego monitorowanie w odpowiednim czasie jest ważnym krokiem w zapobieganiu tej chorobie. Zaleca się stosowanie leków na nadciśnienie w celu zmniejszenia ryzyka udaru mózgu..
 • Siedzący tryb życia. Wskazane jest wykonywanie aktywności fizycznej co najmniej pół godziny dziennie.
 • Odpowiednie odżywianie. Konieczne jest nasycenie diety różnorodnymi naturalnymi pokarmami z przewagą warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych. Ważne jest, aby jeść owoce morza, ryby i niskotłuszczowe produkty mleczne. Powinieneś ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych, słodkich, mąki i słonych.
 • Cukrzyca. Udar i cukrzyca to kolejna niebezpieczna kombinacja. Diabetycy muszą przestrzegać odpowiedniego leczenia, aby zmniejszyć ryzyko krwotoku mózgowego.

Wniosek

Udar jest groźną chorobą, plagą naszych czasów. Ludzie narażeni na to często tracą dużo w jakości życia..

Teraz wiemy, skąd pochodzi udar. Aby tego uniknąć, należy podjąć odpowiednie środki w celu dostosowania stylu życia i diety.

W końcu ścisła dieta oraz odrzucenie tytoniu i alkoholu są znacznie lepsze niż na wózkach inwalidzkich. Autor artykułu: dr Vladimir Sviridov, specjalista w dziedzinie technologii informatycznych.

Najczęstsze przyczyny udaru mózgu

Udar jest bardzo niebezpieczną chorobą wymagającą długotrwałego leczenia. Jeśli znasz przyczyny jego wystąpienia, możesz zapobiec wystąpieniu choroby. Jedynym sposobem leczenia udaru jest hospitalizacja w trybie nagłym. W tym artykule omówiono przyczyny choroby i jej możliwe konsekwencje..

Klasyfikacja choroby

Niezależnie od głównych przyczyn udar jest konsekwencją patologicznej zmiany w prawidłowym krążeniu krwi w mózgu.

Choroba należy do kategorii neurologicznej.

Często części ludzkiego mózgu przestają pełnić swoje bezpośrednie funkcje, co negatywnie wpływa na pracę wszystkich narządów i układów.

Wszystkie udary są podzielone na niedokrwienne i krwotoczne.

W pierwszym przypadku dochodzi do zablokowania naczyń krwionośnych i braku przepływu krwi do mózgu. W drugim przypadku krwotok występuje w mózgu.

Udar niedokrwienny dzieli się na:

 1. hemodynamiczny;
 2. lakunar;
 3. sercowo-zatorowy;
 4. nieznana geneza.

Jeśli weźmiemy pod uwagę dotknięty obszar, przydzielmy:

Odniesienie! Najczęstszą zmianą jest udar niedokrwienny, który rozwija się w wyniku zablokowania naczyń krwionośnych. Często choroba prowadzi do niepełnosprawności, a nawet śmierci.

Zwiastuny szoku

Choroba może przebiegać dość powolnie, ale ma poważne konsekwencje. Czasami czuje się w stresujących sytuacjach, w okresie osłabionej odporności. Nie wszyscy ludzie potrafią rozpoznać udar. Jeśli ktoś jest chory, wszyscy są przyzwyczajeni do przypisywania objawów warunkom pogodowym lub zmęczeniu pracą. Jednak wszystkie te czynniki wpływają na pogorszenie mózgowego przepływu krwi..

Ważny! Jeśli dana osoba towarzyszy miażdżycy tętnic i nadciśnieniu tętniczemu przez długi czas, lekarz najprawdopodobniej dokona rozczarowującej diagnozy.

Wczesne przesłanki zbliżającej się katastrofy mózgowej: upośledzenie krążenia mózgowego i upośledzenie zdolności poznawczych.

Istnieje coś takiego jak „przejściowa nierównowaga”. Wtedy krew nie dostaje się do mózgu w ciągu zaledwie kilku minut. Po dniu proces normalizuje się niezależnie.

Wczesne zwiastuny udaru obejmują drętwienie kończyn i innych części ciała:

 1. Usta;
 2. osoby;
 3. pacjent zemdlał;
 4. mowa jest zaburzona;
 5. osoba nie może poruszać się normalnie;
 6. widzi podwójnie;
 7. obserwuje się chwilową utratę pamięci;
 8. stale zawroty głowy.

Najbliższymi zwiastunami choroby są częste wymioty, całkowita lub częściowa utrata koordynacji, skurcze i skurcze.

Warto pamiętać, że chorobę łatwiej wyleczyć, jeśli zostanie zdiagnozowana na wczesnej stali. W związku z tym nie zaniedbuj sygnałów.

Wiele osób boi się ryzyka udaru mózgu. W szczególności do takich osób należą ci, którzy przekroczyli 65 lat. Naprawdę strach jest dla mężczyzn. Kobiety gładzą znacznie rzadziej.

Objawy mogą zarówno manifestować się, jak i znikać w ciągu jednego dnia. Jeśli taka sytuacja zostanie zaobserwowana, możemy mówić o przejściowym ataku niedokrwiennym. Ten ostatni jest czasową niedrożnością naczynia tętniczego. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie, skąd pochodzi skok..

Etiologia i patogeneza

Z czego pochodzi ta niebezpieczna choroba??

Udar występuje z kilku powodów..

Wszystkie są podzielone na duże grupy: w zależności od osoby i osób zewnętrznych.

Te ostatnie oznaczają:

 1. dziedziczna predyspozycja;
 2. płeć: mężczyźni częściej mają udar;
 3. rasa: głównie ta choroba dotyka mieszkańców Afryki;
 4. wiek: osoby w wieku emerytalnym są zagrożone.

Istnieją pewne powody, dla których osoba jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z diagnozą. To jest o:

 1. wysokie ciśnienie krwi;
 2. podwyższone poziomy glukozy;
 3. bezdech;
 4. choroba serca;
 5. otyłość;
 6. przyjmowanie hormonów,
 7. zawierający dużą liczbę estrogenów;
 8. złe nawyki;
 9. uzależnienie;
 10. Siedzący tryb życia.

Ważny! Zarówno pojedyncze przyczyny, jak i ich połączenie stanowią zagrożenie. Do leczenia choroby należy podejść kompleksowo.

Osobno warto podkreślić zmodyfikowane powody:

 1. Choroba Takayasu;
 2. deformacje wielkich naczyń głowy;
 3. osteochondroza kręgosłupa szyjnego;
 4. zawał mięśnia sercowego;
 5. choroba tętnic szyjnych.

Udar krwotoczny występuje rzadko, ale jest znacznie poważniejszy niż typ niedokrwienny. Co powoduje ten niebezpieczny typ udaru? Rozważ najbardziej podstawowe powody:

 1. skaza krwotoczna;
 2. białaczka;
 3. mocznica;
 4. wysokie ciśnienie krwi;
 5. używanie narkotyków;
 6. długi przebieg leczenia antykoagulantami.

Według statystyk około 90% wszystkich problemów wynika z niedokrwiennego typu udaru mózgu. Jeśli leczenie rozpocznie się na czas, dotknięty obszar nie rozszerzy się. Jest mało prawdopodobne, aby można było ustalić uszkodzone tkanki, ale można znacznie poprawić ogólny stan zdrowia ludzi.

Wiele osób jest zainteresowanych pytaniem - czy udar może wystąpić z powodu urazu? Zdecydowanie tak. Z powodu uszkodzenia naczyń dochodzi do krwotoku, w wyniku czego dochodzi do udaru krwotocznego.

Odniesienie! Leczenie trombolityczne przeprowadza się tylko w ciągu pierwszych 4,5 godzin po wystąpieniu objawów choroby. Pomoc w tym przypadku powinna zapewniać wyłącznie kompetentny personel medyczny..

Największa liczba konsekwencji jest spowodowana krwotocznym typem udaru. Ten stan jest bardzo niebezpieczny, ponieważ nadmiar krwi przekształca się w skrzepy, które naciskają na inne tkanki i przyczyniają się do rozwoju martwicy..

Przyczyną tego typu udaru są problemy naczyniowe, obecność tętniaka i wysokie ciśnienie krwi. Często dolegliwość prowadzi do paraliżu, a nawet śmierci.

Przydatne wideo na ten temat:

Czynniki ryzyka

Czynniki, które przyczyniają się do wzrostu ciśnienia w naczyniach i powodują ich zwężenie, są uważane za niebezpieczne. Zwyczajowo odnosi się do nich:

 1. starszy wiek. Jest to niebezpieczne, ponieważ objawy można ukryć. Z powodu nadmiernej kruchości naczyń krwionośnych układ krwionośny osób w podeszłym wieku jest przeciążony. Zakrzepy z powodu siedzącego trybu życia.
 2. choroba serca. Tutaj arytmia rzęskowa jest szczególnym zagrożeniem, w którym rozwijają się skrzepliny, które są zagrożone ciągłym pękaniem.
 3. naprężenie. Ta choroba wyprzedza osoby doświadczające silnego stresu emocjonalnego. Mówimy o dużych menedżerach i menedżerach firm. Wyjście - aktywność ruchowa, która blokuje zablokowanie naczyń krwionośnych
 4. wysokie ciśnienie krwi. Ryzyko rozwoju wzrasta, gdy wskaźniki powyżej 140/90 są stałe. Zatem udar niedokrwienny nie jest wykluczony. Choroba dotyka głównie mężczyzn po 40. roku życia i kobiet po menopauzie..
 5. cukrzyca. Z biegiem tej choroby dotyczy to absolutnie wszystkich naczyń. Przede wszystkim uszkodzenie tętnic siatkówki, mózgu, naczyń wieńcowych.
 6. nadwaga. Grupa ryzyka obejmuje głównie pacjentów z otyłością brzuszną. Upośledzony metabolizm prowadzi do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi.

Ważny! W przypadku otyłości brzusznej u kobiet obwód talii przekracza 88 cm, u mężczyzn - 102 cm Odkładanie dodatkowych kilogramów na biodrach wskazuje na rozwój cukrzycy.

Jeśli mówimy o grupie ryzyka, to obejmuje ona osoby, głównie polegające na rejestracji w aptece. Ponadto choroba może dotknąć osobę, jeśli prowadzi siedzący tryb życia lub jego krewni również mieli udar. Tak więc krwotok mózgowy grozi:

 1. emeryci;
 2. osoby z cukrzycą;
 3. jeśli istnieje dziedziczna predyspozycja do chorób naczyniowych;
 4. ci, którzy już doświadczyli udaru mózgu;
 5. jeśli zdiagnozowano kardiosklerozę po zawale.

Warto pamiętać o środkach zapobiegawczych, które mogą zapobiec chorobie. Obejmują one ćwiczenia sportowe, właściwe odżywianie i stosowanie środków ludowej..

Efekty

Ustaliliśmy, dlaczego dochodzi do katastrofy mózgowej..

Porozmawiajmy teraz o jego konsekwencjach.

Udar może prowadzić do różnych powikłań..

Aby szybko znormalizować samopoczucie, musisz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Powikłania są głównie związane z faktem, że pacjent ciągle leży. W wyniku tego powstają odleżyny. Ten proces jest bardzo bolesny i źle traktowany. Odleżyny charakteryzują się tworzeniem niebiesko-czerwonych plam, które przyczyniają się do martwicy tkanek.

Jedną z konsekwencji jest zapalenie płuc. Pacjent zaczyna narzekać na niemożność odkrztuszania plwociny. W rezultacie kumuluje się i powoduje współistniejące choroby..

Pod obrzękiem kończyn u sparaliżowanego pacjenta zakrzepica ukrywa się. Jeśli skrzep krwi odpadnie, konsekwencje mogą być najbardziej niebezpieczne. Często rozwija się niedrożność jelit.

Osoba może również zapaść w śpiączkę. W tym stanie zakrzepica może być wyłącznie indywidualna. Powinieneś jednak wierzyć w najlepsze i przygotować się na długą rehabilitację.

Wyniki

Tak więc istnieje wiele przyczyn udaru mózgu. Ważne jest, aby zwracać uwagę na prekursory choroby, aby zdiagnozować ją na wczesnym etapie i rozpocząć leczenie na czas. Jeśli dana osoba jest zagrożona, musi uważnie monitorować swoje zdrowie, aby zapobiec możliwym komplikacjom.

Uderzenie. Przyczyny, objawy, rodzaje i leczenie udaru mózgu

Dobry dzień, drodzy czytelnicy!

W dzisiejszym artykule rozważymy z tobą taką chorobę niebezpieczną dla ludzkiego życia jak udar, a także jej przyczyny, objawy, rodzaje, zapobieganie i leczenie udaru za pomocą tradycyjnych i ludowych środków. Ponadto dowiemy się, co należy zrobić, aby dojść do siebie po udarze. więc.

Udar - ostre naruszenie krążenia krwi w mózgu, powodujące uszkodzenie i śmierć komórek nerwowych.

Niebezpieczeństwo udaru polega na jego nieoczekiwanym i bardzo szybkim rozwoju, który w wielu przypadkach kończy się śmiercią, dlatego przy pierwszych oznakach udaru konieczna jest pomoc medyczna w nagłych wypadkach! Terminowa opieka może zminimalizować uszkodzenie mózgu i zapobiec potencjalnym powikłaniom..

Kolejnym nieprzyjemnym „zaskoczeniem”, które wywołuje udar, jest niepełnosprawność osoby, która go przeżyła, ponieważ statystyki mówią, że 70-80% osób po udarze staje się niepełnosprawne.

Następujące stany patologiczne lub ich rodzaje obejmują krwotok mózgowy, zawał mózgu i krwotok podpajęczynówkowy..

Uderzenie. ICD

ICD-10: I60-I64
ICD-9: 434,91

Przyczyny udaru mózgu

Jak już wiemy, drodzy czytelnicy, udar występuje w wyniku zaburzeń krążenia w pewnym obszarze mózgu. To samo naruszenie lub patologia występuje z powodu zablokowania i pęknięcia naczynia mózgowego. Spójrzmy na to, co może faktycznie powodować to zaburzenie krążenia?

Czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia udaru:

- nadciśnienie (nadciśnienie - wysokie ciśnienie krwi);
- zwężenie tętnic szyjnych;
- zakrzepica;
- zator;
- naruszenie krzepliwości krwi;
- tętniaki mózgu;
- zaburzenia rytmu serca;
- miażdżyca i inne choroby sercowo-naczyniowe;
- cukrzyca;
- złe nawyki (palenie, nadużywanie alkoholu i narkotyków);
- bezsenność;
- otyłość;
- bezdech senny - zatrzymanie oddychania na dłużej niż 10 sekund;
- hipotermia ciała;
- obrażenia;
- wiek - wraz z wiekiem stan zdrowia naczyń krwionośnych i serca.

Rodzaje udaru mózgu

Udar niedokrwienny (zawał mózgu)

Ten typ udaru występuje najczęściej - w 90% wszystkich przypadków. Występuje w wyniku zwężenia lub zablokowania tętnic mózgu, dzięki czemu gwałtownie zmniejsza się przepływ krwi - niedokrwienie. Z powodu braku przepływu krwi komórki mózgowe są pozbawione składników odżywczych z tlenem i mogą zacząć umierać w ciągu kilku minut.

Rodzaje udaru niedokrwiennego:

Udar zakrzepowy. Występuje, gdy powstaje zakrzep (skrzep krwi) w jednej z tętnic, które dostarczają krew do mózgu. Zwykle skrzep powstaje w obszarach dotkniętych miażdżycą. Proces ten może zachodzić w jednej z tętnic szyjnych, a także w innych tętnicach szyi lub mózgu..

Udar zatorowy. Występuje, gdy powstaje zakrzep w naczyniach krwionośnych poza mózgiem, dlatego nazywa się go zatorem. Przyczyną tego typu udaru jest migotanie przedsionków (nieregularne bicie serca).

Udar krwotoczny (krwiak śródmózgowy)

Stanowi około 10% przypadków. Udar krwotoczny rozwija się w wyniku wycieku lub pęknięcia naczynia krwionośnego.

Rodzaje udaru krwotocznego:

Krwotok śródmózgowy. Występuje z odpływem krwi z naczynia krwionośnego mózgu do otaczającej tkanki z uszkodzeniem komórek. Komórki mózgowe są uszkodzone z powodu zaburzeń krążenia.

Krwotok podpajęczynówkowy. Krwawienie rozwija się w tętnicach w pobliżu powierzchni mózgu, a krwotok występuje w przestrzeni między powierzchnią mózgu a czaszką. Nagły silny ból głowy sygnalizuje ten rodzaj udaru..

Przejściowy atak niedokrwienny (TIA) lub Microstroke

Ten typ charakteryzuje się krótkotrwałym (mniej niż 5 minut) epizodem pojawienia się objawów udaru mózgu.

W przypadku mikrostoku skrzep krwi zakłóca dopływ krwi do części mózgu, ale nie powoduje znacznych uszkodzeń, ponieważ zablokowanie naczynia jest tymczasowe.

Ważny! W przypadku mikrodoku, podobnie jak w przypadku udaru, należy wezwać karetkę pogotowia, nawet jeśli objawy całkowicie znikną. Objawy mikrokroknięcia wskazują, że naczynia prowadzące do mózgu są częściowo zablokowane lub zwężone i istnieje ryzyko udaru mózgu.

Pierwsze oznaki udaru mózgu

Ważny! Jeśli pojawią się objawy udaru, natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe.

Objawy udaru mózgu:

- nagłe osłabienie;
- porażenie lub drętwienie mięśni twarzy, kończyn (często z jednej strony);
- wada wymowy;
- zaburzenia widzenia;
- silny ostry ból głowy;
- zawroty głowy;
- utrata równowagi i koordynacji, zaburzenia chodu.

Jak rozpoznać udar u ludzi?

Jeśli zauważysz, że dana osoba nie zachowuje się naturalnie, nie spiesz się, aby pomyśleć, że jest pijana, być może osoba ma udar. Aby rozpoznać tę chorobę, zwróć uwagę na następujące punkty:

1. Przyjrzyj się bliżej i zapytaj, czy dana osoba potrzebuje pomocy. Osoba może odmówić, ponieważ on sam nie rozumiał, co się z nim dzieje. Mowa osoby z udarem będzie trudna.

2. Poproś o uśmiech, jeśli kąciki ust są na różnych liniach, a uśmiech wydaje się dziwny - jest to objaw udaru mózgu.

3. Uścisnąć dłoń osoby; jeśli nastąpi udar, uścisk dłoni będzie słaby. Możesz także poprosić o podniesienie rąk. Jedno ramię opadnie spontanicznie.

Jeśli dana osoba wykazuje oznaki udaru, konieczne jest:

1. Wezwać pogotowie ratunkowe.
2. Udziel osobie pierwszej pomocy.

Konsekwencje udaru mózgu

Dla każdej osoby konsekwencje udaru mózgu wyglądają inaczej. Niektórzy ludzie, dzięki Bogu, nie mają żadnych konsekwencji, inni mogą mieć tymczasowe lub trwałe inwalidztwo, na przykład:

- porażenie lub utrata ruchów mięśni;
- zaburzenia mowy lub połykania;
- utrata pamięci lub jasność zrozumienia problemu;
- ból lub drętwienie niektórych części ciała;
- utrata samoopieki.

Diagnostyka udaru mózgu

Aby przepisać najodpowiedniejszą metodę leczenia udaru, należy dowiedzieć się dokładnie, jaki typ danej choroby wystąpił, a także jakie poszczególne części mózgu mogły cierpieć. Konieczne jest również wykluczenie możliwych przyczyn objawów, takich jak guz mózgu lub reakcja na lek..

Procedury, które można przepisać w celu diagnozy udaru mózgu:

Leczenie udaru mózgu

Leczenie udaru składa się z 3 etapów:

- świadczenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach;
- szpital szpitalny;
- rehabilitacja (powrót do zdrowia).

We wczesnych godzinach udaru lekarze zapewniają opiekę w nagłych wypadkach.

Na początku intensywna terapia odbywa się w szpitalu, co zmniejsza ryzyko śmierci, zmniejsza uszkodzenie mózgu i zapobiega powtarzaniu się udaru mózgu.

Ważny! Wiele różnych leków można stosować w leczeniu każdego udaru, ale pamiętaj - wszystkie leki mogą być przepisywane tylko przez lekarza i powinny być przyjmowane ściśle według zaleceń!

Na kolejne tygodnie i miesiące pacjentowi przepisywane są leki, a stan zdrowia jest stale monitorowany (powtarzane badania i testy).

Po zabiegu osoba jest rehabilitowana w postaci różnych procedur, ćwiczeń fizjoterapeutycznych i masażu.

Leczenie udaru niedokrwiennego

Leczenie tego typu udaru ma na celu rozpuszczenie zakrzepu krwi, który zablokował przepływ krwi do mózgu. Ponadto podczas leczenia lekarze starają się zapobiec drugiemu udarowi i innym możliwym powikłaniom. W tym celu stosuje się leki w postaci tabletek, zastrzyków, zakraplaczy i różnych procedur medycznych.

Leki przepisywane w leczeniu udaru niedokrwiennego:

Aktywator plazminogenu tkankowego. Jest to główny lek, który leczy udar niedokrwienny poprzez rozpuszczenie zakrzepów krwi. Ale nie jest odpowiedni dla wszystkich, ponieważ ma jasne zalecenia dotyczące stosowania, wiele przeciwwskazań i skutków ubocznych..

Lek można zastosować nie później niż 3 godziny po zablokowaniu tętnicy zasilającej mózg przez zakrzep. Najlepiej jest, gdy lek podaje się pacjentowi w ciągu godziny od wystąpienia udaru. Jeśli minęły już ponad 3 godziny, ryzyko stosowania tego leku jest wyższe niż oczekiwana korzyść. U 6% osób wprowadzenie leku może spowodować udar krwotoczny, szczególnie u osób w wieku powyżej 75 lat ten przebieg wydarzeń jest dotknięty..

Możliwe jest wejście do tkankowego aktywatora plazminogenu, jeżeli:

- jest dokładnie potwierdzone przez analizy, że udar jest niedokrwienny;
- minęły mniej niż 3 godziny od początku udaru;
- w ciągu następnych 3 miesięcy nie doszło do urazów głowy i zawałów serca;
- nigdy wcześniej nie miał udaru;
- w ciągu ostatnich 21 dni nie było krwawienia w żołądku, jelitach, nerkach i nie zauważono krwi w moczu;
- w ciągu ostatnich 14 dni nie było operacji;
- górne ciśnienie krwi poniżej 185 mm Hg i niższe poniżej 110 mm Hg. st.;
- testy wykazały, że krew koaguluje normalnie;
- poziom cukru we krwi nie jest zbyt wysoki.

Liczne przeciwwskazania i niebezpieczne działania niepożądane zmniejszają częstość występowania tkankowego aktywatora plazminogenu.

Leki przeciwpłytkowe: klopidrogel, dipirydamol itp..

Leki przeciwpłytkowe nie rozpuszczają zakrzepu, który już się utworzył, ale zmniejszają ryzyko powstania nowych zakrzepów, zmniejszając w ten sposób ryzyko drugiego udaru.

Antykoagulanty: warfaryna, dabigatran, heparyna itp..

Antykoagulanty mają poważniejsze skutki uboczne niż leki przeciwpłytkowe, dlatego są przepisywane rzadziej..

Ponadto w leczeniu udaru niedokrwiennego przepisywane są tabletki na wysokie ciśnienie krwi, a także statyny, które są przyjmowane ze zwiększonym poziomem „złego” cholesterolu.

Leczenie udaru krwotocznego

Leczenie udaru krwotocznego ma na celu szybkie zatrzymanie krwotoku powstającego w tętnicy mózgowej, a także usunięcie z niego zakrzepu krwi, który naciska na mózg. W takich przypadkach wskazana jest neurochirurgia..

Ponadto w leczeniu udaru krwotocznego przepisywane są tabletki na wysokie ciśnienie krwi, które należy przyjmować ściśle zgodnie z zaleceniami lekarza.

Ponadto można przepisać mannitol, barbiturany lub sterydy.

Odzyskiwanie udaru mózgu (rehabilitacja)

Po wyjściu ze szpitala osoba po udarze wymaga wyzdrowienia (rehabilitacji). Ponowne leczenie po udarze jest ważnym punktem w leczeniu udaru, ponieważ ryzyko wtórnego udaru mózgu według statystyk wynosi 4-14%.

Bardzo dobrze, natychmiast wyślij osobę do specjalistycznego centrum rehabilitacji.

W takich ośrodkach osoba otrzyma pomoc w przywróceniu siły i funkcji ciała oraz w powrocie do niezależnego życia. Efekt i czas powrotu do zdrowia zależy od obszaru uszkodzonego mózgu i wielkości uszkodzenia..

Procedury odzyskiwania udaru mózgu

Ćwiczenia fizjoterapeutyczne (kinezyterapia). Mianowany w celu przywrócenia pełnego zakresu ruchu, siły i zręczności, a także umiejętności równowagi i samoopieki. Ćwiczenia terapeutyczne są przeprowadzane pod nadzorem lekarza, z pomiarem tętna i ciśnienia. Podczas wychowania fizycznego konieczne jest zapewnienie osobie odpoczynku.

Najpierw gimnastyka pasywna, rehabilitolog lub wyszkoleni krewni wykonują ruchy dla pacjenta, następnie ćwiczenia stają się bardziej skomplikowane, osoba uczy się siadać, stać, stać i chodzić ponownie, jeść, ubierać się i przestrzegać zasad higieny osobistej.

Masaż. Masaż polega na powolnym i lekkim głaskaniu mięśni, w których ton jest zwiększony. Możliwe jest również pocieranie i miękkie ugniatanie.

Znieczulenie. Aby złagodzić ból, zaleca się takie zabiegi, jak elektroterapia, magnetoterapia i laseroterapia. Procedury łagodzą ból, aktywują odporność, poprawiają mikrokrążenie itp..

Poprawa tkanki troficznej. W tym celu użyj: ozokerytu, kąpieli parafinowych, hydroprocedurów itp..

Blokujący bandaż. Jest przepisywany na zespół chorego barku.

Rehabilitacja mowy. Aby przywrócić własną mowę i zrozumieć mowę innych, zajęcia są przepisywane z logopedą-afazjologiem. Obejmują one ćwiczenia klasowe, a także zadania domowe do pisania, czytania i liczenia..

Dostosowanie psychologiczne i społeczne. Dla osoby, która przeszła udar mózgu, bardzo ważne jest wsparcie przyjaciół, rodziny i przyjaciół, którzy mogliby otoczyć go troską i miłością. Dla pełnego wyzdrowienia bardzo ważne jest pozytywne nastawienie. Potrzebujesz zdrowego klimatu psychologicznego w rodzinie, uśmiecha się i pomagasz. Okazuj cierpliwość, komunikuj się, znajdź taką osobę, która jest zainteresowaniem (hobby), weź z nią udział w wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Pismo Święte napisane jest na pewno: „Wesołe serce jest dobre jak lekarstwo, ale tępy duch wysycha kości” (Przysłów 17:22).

Leki na udar mózgu

Po ogólnych zaleceniach dotyczących powrotu do zdrowia po udarze rozważymy leki, które pomogą nam przeprowadzić terapię po udarze. Więc…

Po udarach krwotocznych nie można przyjmować rozcieńczalników krwi, ponieważ z tych funduszy wzrasta wtórny rozwój choroby. Wszystkie inne leki są przepisywane nie różnicowo, niezależnie od rodzaju udaru..

Leki poprawiające ukrwienie mózgu: Pentoksyfilina, Cavinton, Cerebrolizyna, leki na bazie aspiryny.

Leki poprawiające procesy metaboliczne w komórkach mózgu: Ceraxon, Actovegin, Solcoseryl, Cinnarizine, Ginkgo Fort, Cortexin.

Nootropics (leki, które mają specyficzny wpływ na wyższe funkcje mózgu). Takie leki mogą stymulować aktywność umysłową, poprawiać funkcje poznawcze, poprawiać pamięć i zwiększać zdolność uczenia się: „Piracetam”, „Noofen”, „Lutsetam”.

Połączone fundusze: „Fezam”, „Neuro-Norm”, „Tiocetam”.

Użyj również:

„Glicyna” - zmniejsza pobudliwość układu nerwowego);
„Sirdalud” - eliminuje napięcie mięśni, skurcz mięśni i hipertoniczność;
Herbaty ziołowe i wywary ziołowe;
Gidazepam i Adaptol są lekami przeciwdepresyjnymi.

Leczenie udarowych środków ludowej

Środki ludowe są stosowane tylko jako środek przywracający po udarze, a także w celu zapobiegania wtórnemu rozwojowi choroby. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem!

Cytrynowy. Przepuścić 1 kg cytryn przez maszynę do mięsa i wymieszać powstałą zawiesinę z 1 kg cukru. Przechowuj powstałą kompozycję w lodówce w szklanej misce. Każdego ranka weź ten lek na 1 łyżeczkę, jedząc dodatkowy mały ząbek czosnku.

Jajka. Pij 2 surowe jajka domowe każdego ranka. Pamiętaj, że jaja kurze są pokarmami alergizującymi. Jeśli wykażesz objawy alergii, przestań ich używać..

Daktyle. Obierz świeże, dojrzałe daktyle i drobno je posiekaj lub pomiń je przez maszynę do mięsa. Jedz je 2-3 razy dziennie po posiłku. Jeśli trudno jest przełknąć, weź ten produkt rozcieńczony w mleku.

Szałwia. Wlać 1 szklankę wrzącej wody 1 łyżka. łyżka liści szałwii, doprowadzić do wrzenia i wyłączyć ciepło. Odstaw na około pół godziny. Pij wywar z 2 łyków, 8-10 razy dziennie przez miesiąc.

Stepwalk jest biały. Wlej 2 szklanki wódki 1 łyżka. łyżka pokruszonych korzeni białej trawy. Nalegaj przez tydzień, a następnie odcedź. Rano i wieczorem po posiłku rozcieńczyć wodą 25 kropli nalewki i wziąć.

Biała jemioła i japońska sophora. Wymieszaj 50 g białej jemioły i 50 g japońskiej sophory i wlej do nich 0,5 l wódki. Pozwól produktowi zaparzać się w ciemnym miejscu przez 1 miesiąc, okresowo wstrząsając pojemnikiem z infuzją. Weź napar 2 razy dziennie na 1 łyżeczkę. Po 20 dniach przyjmowania, zatrzymaj się na 15 dni i powtórz kurs.

Mumia. Weź mały kawałek mumii wielkości zapałki i rozcieńcz go 2 łyżkami. łyżki wrzącej wody. Weź lekarstwo.

Maść z wawrzynu. 3 łyżki. łyżki posiekanego liścia laurowego zalać 1 szklanką nierafinowanego oleju słonecznikowego. Pozostaw produkt na tydzień, odcedź, rozmaz 2 razy dziennie (rano i wieczorem) miejsca sparaliżowane przez udar.

Maść z wawrzynu i sosny. Oddzielnie liść laurowy i igły sosny. Wymieszaj 1 łyżeczkę igieł i 6 łyżeczek liścia laurowego. Dodaj 12 łyżeczek masła do kompozycji. Za pomocą tej maści pocierać sparaliżowane kończyny 2 razy dziennie.

Kąpiel szałwiowa. 3 szklanki ziela szałwii zalać 2 litrami wrzącej wody. Odstaw na 1 godzinę, odcedź i wlej do łazienki z ciepłą wodą. Weź te kąpiele co drugi dzień.

Zapobieganie udarowi

Głównym zapobieganiem udarowi jest identyfikacja i eliminacja czynników ryzyka. Rozważ podstawowe zasady i zalecenia, które zmniejszają ryzyko wystąpienia udaru lub ponownego udaru:

 • zachowaj spokój i pozytywne nastawienie;
 • utrzymuj normalną wagę, unikaj otyłości;
 • dobrze się odżywiaj, koncentrując dietę na świeżych owocach i warzywach, aby organizm otrzymał wszystkie potrzebne witaminy i minerały;
 • ogranicz się do soli;
 • prowadzić aktywny tryb życia;
 • prześpij się najlepiej, najlepszym snem będzie, jeśli dana osoba pójdzie spać o 21: 00-22: 00;
 • porzucić złe nawyki (alkohol, palenie, narkotyki);
 • kontrolować ciśnienie krwi (z nadciśnieniem);
 • kontrolować poziom cukru we krwi, co można zrobić za pomocą glukometru;
 • kontrolować poziom „złego” cholesterolu we krwi.

Co powoduje udar: główne przyczyny

W tym artykule przyjrzymy się, jak udar może być u młodych i starszych.

Dlaczego występuje udar??

Jak wiadomo, udar występuje pod wpływem ostrych zaburzeń krążenia w mózgu w wyniku zablokowania naczynia krwionośnego (zakrzepica, zator) lub pęknięcia.

Istnieją dwa główne typy udarów - niedokrwienne i krwotoczne, które różnią się od siebie wyłącznie głównym mechanizmem i charakterem rozwoju.

Niedokrwienny typ udaru (zawał mózgu) występuje z nagłym zablokowaniem światła wewnętrznego naczynia mózgowego przez zakrzep, a następnie zniszczeniem tkanki mózgowej. Występuje najczęściej (ponad 70-80% wszystkich przypadków rozwoju choroby).

Udarowi krwotocznemu towarzyszy znaczne naruszenie krążenia mózgowego w wyniku pęknięcia ściany naczynia krwionośnego z krwotokiem w mózgu. Jest to najcięższy i najbardziej niebezpieczny rodzaj udaru mózgu..

Główne przyczyny udaru mózgu

 • miażdżyca tętnic jest jedną z najczęstszych przyczyn nagłego rozwoju udaru, ponieważ chorobie towarzyszy znaczne nagromadzenie dużej liczby płytek cholesterolowych na wewnętrznej powierzchni naczyń krwionośnych mózgu, zakłócając normalne krążenie krwi;
 • nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi) jest uważane za główną przyczynę udaru mózgu, zarówno u osób młodych, jak i starszych. Dość często młodzi ludzie cierpią na wysokie ciśnienie krwi, które nie obniża się przez długi czas, co prowadzi do nagłego udaru;
 • cukrzycy towarzyszy ciągłe, poważne przerzedzenie ścian naczyń krwionośnych, jednocześnie znacznie zwiększając prawdopodobieństwo ich nagłego pęknięcia, nawet przy niewielkim wzroście ciśnienia krwi;
 • złe nawyki (alkoholizm, palenie) prawie 3-4 s. zwiększyć prawdopodobieństwo możliwego udaru mózgu. Używanie alkoholu prowadzi do szybkiego rozszerzenia naczyń krwionośnych, a następnie ponownie kurczą się dość silnie, co jest częstą przyczyną nagłego udaru;
 • przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego (choroba wieńcowa, zakrzepica, miażdżyca, choroba Raynauda) dość często mogą prowadzić do tak poważnych powikłań, jak udar. W przewlekłej postaci choroby Raynauda pacjenci mają bardzo gęstą krew, w której istnieje wysokie prawdopodobieństwo powstawania zakrzepów (skrzepów krwi), które zatykają naczynia z prawdopodobieństwem udaru;
 • stres jest jedną z głównych przyczyn udaru, ponieważ przy nerwowości i silnym zaburzeniu psychicznym występuje odpowiednio napięcie i skurcz naczyń krwionośnych mózgu, podwyższone ciśnienie, które może łatwo doprowadzić do rozwoju udaru;
 • ciężka aktywność fizyczna może wywoływać silny nacisk na naczynia krwionośne mózgu, narażając je na możliwy skurcz i pęknięcie;
 • niewłaściwe odżywianie - udowodniono, że częste, nadmierne spożywanie tłustych, smażonych, pikantnych, a także słonych potraw może znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo udaru. W szczególności przedłużone przyjmowanie słonej żywności znacznie zwiększa ciśnienie krwi, a także opóźnia wydalanie płynów z organizmu, co prowadzi do zaburzeń metabolicznych;
 • siedzący tryb życia (siedzący tryb życia) odgrywa ważną rolę w rozwoju udaru, ponieważ ciało praktycznie nie ma normalnego krążenia krwi, podczas gdy hemodynamika i metabolizm są znacznie upośledzone.

Inne możliwe przyczyny udaru mózgu

 • przedłużone stosowanie leków hormonalnych i przeciwzapalnych;
 • płeć (najczęściej udar rozwija się u mężczyzn niż u kobiet);
 • ostre lub przewlekłe zatrucie organizmu;
 • wiek powyżej 50 lat;
 • przewlekłe choroby krwi;
 • układowe zapalenie naczyń;
 • osteochondroza;
 • migrena;
 • Wrodzona wada serca;
 • niedokrwistość krwotoczna;
 • marskość wątroby;
 • obecność choroby onkologicznej organizmu;
 • zwiększone krzepnięcie krwi;
 • powikłanie zapalenia opon mózgowych;
 • dziedziczność.

W tym artykule dowiedzieliśmy się, co powoduje udar mózgu..

Ważne Jest, Aby Zdawać Sobie Sprawę Z Dystonią